Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Västra Mälardalen stärker samverkan

Kommunikation, utbyte av kunskap och konkreta åtgärder ska bidra till att öka konkurrenskraften i Köping, Arboga och Kungsör.

Det var några av slutsatserna när ett 50-tal personer från både näringslivet och kommunerna samlades på Kungsörstorp för att tillsammans diskutera hur man kan skapa förutsättningar för tillväxt. Inbjudare var föreningen Västra Mälardalen i Samverkan och ordförande Mikael Bohman inledde med att redogöra för tre tillväxtmål: att befolkningen ska öka med 5 procent, sysselsättningen öka med 6 procent och minst 1 000 nya bostäder ska byggas till år 2010.

 

Under mötet presenterade de tre kommunernas näringslivschefer sina tankar och vad som är viktigt för att nå målen. Att kunna rekrytera och behålla kompetens är ett viktigt område och det andra är att stärka regionens attraktivitet. Att ha ett långsiktigt tänk och vara tydlig med nyttan om man vill ha företagens engagemang var några inspel som de fick med sig i arbetet som ska mynna ut i en strategi och handlingsplan.

 

Från Handelskammaren Mälardalen deltog både VD Jenny Emerén och platschefen i Västerås Anna Holmström.
- Vi är intresserade av att se hur vi kan stötta upp våra medlemsföretag i regionen och hjälpa till att boosta tillväxten genom samverkan med kommunerna. Bredden i näringslivet och det strategiska geografiska läget talar för att det finns potential, men samtidigt blir det allt svårare att hitta rätt kompetens. Den utmaningen behöver vi lösa tillsammans. säger Jenny Emerén

 

I slutet av januari anordnas en konferens med de tre kommunerna för att ta nästa steg i arbetet med stärkt samverkan.

Faktaruta

Västra Mälardalen i Samverkan (ViS) är en ekonomisk förening. Företagarföreningar och näringsliv på de tre orterna är medlemmar, liksom kommunerna Köping, Arboga och Kungsör. ViS arbete med att samverka mellan orterna i regionen startade 2007 och har vuxit sig starkt med åren. Hösten 2012 beviljades projektstöd för totalt drygt 9,5 miljoner kronor, där Länsstyrelsen Västmanland, Sparbanken Västra Mälardalen, de tre kommunerna Köping, Arboga och Kungsör, samt näringslivet gått in med projektmedel i projektet Tillväxt Västra Mälardalen.

Mellan 2013-2014 drevs också projektet Bygdeutveckling i Västra Mälardalen av ViS. Projektet finansierades av Länsstyrelsen Västmanland. I projektet ingick också två samarbetspartners: SISU Idrottsutbildarna och Västmanlands Idrottsförbund (VIF).

ViS arbetar utifrån grundinställningarna mångfald, öppenhet och stolthet.