Etableringsprojekt 2021-2023

Yrkestrainee 2021-2023 (Projektet är nu avslutat, men utbildningsformen lever vidare)
Framtidens kompetensbehov

I många år har medlemsföretagen i Handelskammaren Mälardalens uppgett att de har svårt att anställa ungdomar direkt från gymnasiet eftersom de upplever att deras (praktiska) kunskaper inte är på en tillräcklig nivå. Samtidigt har Örebroregionen en betydande tillverkande industri som står för hälften av den regionala ekonomin och är utpekad i regionens Smart specialisering. Länet har även en snabbt växande besöksnäring, som drabbades hårt av pandemin, Covid-19. Båda dessa branscher hade vid ansökan till Tillväxtverket ett uttalat behov av stärkt kompetensförsörjning, i många fall tjänster med gymnasieexamen. Det blev grunden till projekt Yrkestrainee som beviljades av Tillväxtverket 2021, och projektet snabbt därefter startades i augusti 2021. I ett första skede innebar projektet att etablera och öka kännedom om GLA som utbildningsform inom just dessa två branscher i Örebro län, industri och besöksnäring. För att sedan utöka till de övriga branscher som visade ett behov och intresse.

Bakgrund – initiativet Svensk Gymnasielärling

Erfarenheter från Västsvenska Handelskammarens initiativ Svensk Gymnasielärling visade att lärlingsanställningar har potential att spela en nyckelroll för att stärka samverkan mellan näringslivet och skolan och bidra till en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning, tillväxt och utveckling. Resultaten visar ett tydligt ökat engagemang hos elever och arbetsgivare, vilket lett till högre studieresultat och att flertalet elever blivit rekryterade direkt efter utbildningen.

Vuxenutbildning

Konceptet är även applicerbart inom den regionala vuxenutbildningen. Vi valde därför den bredare benämningen Yrkestrainee istället för GLA, när projektet namngavs. Inom projektet fanns uppdraget att inventera förutsättningarna inom vuxenutbildningen och ge förslag på vidare arbetssätt.

Resultat under projektet

Bland annat har följande skett under projektets tid:

⭐️ Örebro län fick Sveriges första nationella GLA-kollektivavtal inom besöksnäringen

⭐️ Alléskolan har flyttat alla industriprograms-elever i årskurs 3 från skolbänken ut i lärlingsutbildningar hos lokala företag

⭐️ Söktrycket för gymnasieprogram inom besöksnäring och industrin har ökat hos många av de skolor som samverkat med projektet

⭐️ Det finns nu 5 skolor i Örebro län för företag att välja lärlingselever från (Alléskolan, Pihlskolan, Praktiska gymnasiet, Realgymnasiet & Yrkesgymnasiet, samt intresse hos en 6:e skola att starta lärlingskonceptet – Möckelngymnasiet)

⭐️ Regionalt branschråd inom besöksnäringen har startat upp med skolaktörer och företag för att stärka samverkan inom bland annat kompetensförsörjning/utbildningsfrågor

⭐️ Hundratals företag har nåtts av information om GLA/projekt Yrkestrainee

⭐️ En inventering om vidare arbetssätt gällande lärling inom vuxenutbildningen har tagits fram

… och mycket, mycket mer.

Yrkestrainee - för ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i Örebro län, var ett två-årigt projekt som finansierades av:
Ladda ner vår utvärdering om projektet här

”Vi på Handelskammaren har genom projekt Yrkestrainee arbetat för att skapa förutsättningar för ett ökat samarbete mellan skola och näringsliv med hjälp av GLA som metod. Företagen i länet har ett stort rekryteringsbehov parallellt med stora pensionsavgångar, inom exempelvis industrin, samtidigt finns en fantastisk vilja hos länets skolor att möta företagens behov och anpassa utbildningen därefter.

Genom projekt Yrkestrainee har vi stöttat skolorna för att skapa ännu bättre samverkan med företag. Vi har skapat strukturer och modeller för företag som ska underlätta vid val av elever till lärlingsplatser och hjälpa företagen att ännu mer arbeta strategiskt och hållbart med sin kompetensförsörjning. Vi på Handelskammaren Mälardalen tror verkligen på GLA som ett av de bästa sätten att snabbt säkra sin kompetensförsörjning vid behov av yrkeskompetens från gymnasienivå, där företag får en gyllene chans att direkt forma utefter sin verksamhet.

Därför kommer vi fortsatt arbeta med påverkansarbete i frågan samt stötta våra medlemmar när behov finns. Det här är fortsatt en fantastisk möjlighet att både forma och säkra den framtida kompetensen i en tid då det råder kompetensbrist på många håll.”

– Elise Fahlander, Handelskammaren Mälardalen, projektledare för Yrkestrainee 2021-2023