Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Etablering av lärlingsanställningar för Örebro läns företag

Flera av våra medlemsföretag lärlingsanställer nu elever som ett led i den strategiska kompetensförsörjningen. Handelskammaren Mälardalen har de senaste 2 åren arbetat med att etablera konceptet för att underlätta för företagen att arbeta med en mer hållbar och strategisk kompetensförsörjning. Projektet avslutades med en GLA-konferens med deltagare från hela Sverige.

Handelskammaren Mälardalen har sedan augusti 2021 haft i uppdrag att öka kännedomen om, och användandet av, gymnasiala lärlingsanställningar (GLA) i Örebro län, genom projektet "Yrkestrainee".

- Vi som Handelskammare har fungerat som en katalysator, där vi stöttat företag och skolor i att starta upp och utveckla utbildningsformen GLA, berättar Elise Fahlander som arbetat med utbildningskonceptet i sin roll som projektledare på Handelskammaren.

Strategisk kompetensförsörjning för företag

Genom projektet har Handelskammaren Mälardalen arbetat för en mer hållbar och långsiktig struktur samt ökad kännedom om lärlingsutbildning och lärlingsanställning. Företag kan nu stärka sin konkurrenskraft och utveckling genom att inkludera GLA inom sin kompetensförsörjningsstrategi för att möta framtidens behov, som varit projektets övergripande mål.

- Företag i länet kan anställa gymnasielärlingar från olika yrkesprogram, vilket är en otrolig chans att vara med och forma utbildningen och den kompetens som framtidens medarbetare kommer ha. Det säkerställer yrkeskompetensen mellan flera generationer, där elever får värdefull erfarenhet som förbereder dem inför arbetslivet. Samtidigt får företag en gyllene chans att erbjuda eleven anställning först av alla när denne tar studenten.

I början av projektet fanns ett fåtal skolor i Örebro län som erbjöd företag möjligheten att ta emot lärlingselever. Efter två år med projekt Yrkestrainee finns nu 5 st skolor i länet redo med lärlingselever. Samt ett par ytterligare skolor som undersöker möjligheten att erbjuda företag konceptet. Företag som ABAT, Frabe Industry och Loka Brunn & Gästgivaregården har lärlingsanställda elever ute i verksamheten. Alléskolan i Hallsberg har valt att förlägga alla elever i år 3 på industriprogrammet som lärlingar. Vilket innebär ett större utbud av elever att välja mellan för företagen i länet som vill lärlingsanställa elever. Vi ser även ett ökat söktryck till de skolor som samverkat med projektet och är hoppfulla om att GLA kan öka sökande elever från år 9, förutsatt att fler företag engagerar sig och erbjuder GLA-platser i sin verksamhet.

Nationella GLA-konferensen 2023 gick av stapeln i Örebro

Som en avslutningsdel i projektet anordnade Handelskammaren Mälardalen den nationella GLA-konferensen i vackra Örebro Konserthus. En konferens med ett 50-tal deltagare från Malmö i Söder till Kiruna i norr. Deltagare i nätverket är bland annat personal på gymnasieskolor som arbetar med gymnasielärlingsanställning (GLA) som utbildningsform och samverkande näringslivsaktörer.

Alexandru Panican
Docent | Universitetslektor | FD i socialt arbete

Vi gästades av forskaren Alexandru Panican som föreläste om yrkesutbildningens attraktionskraft och ungas övergång skola - arbetsliv. En resa genom de senaste decennierna och reformerna som genomförts från politiskt håll, men år ut och år in bara försämrat utvecklingen av yrkesprogrammen. I Sverige har vi ett av det mest avreglerade skolsystemet/skolvalet i världen, något som får många andra länder att lyfta på ögonbrynen och ifrågasätta hur vi lyckas få ut unga i yrken där de behövs. Men det menar Alexandru på att vi inte kan. Inte som det ser ut idag.

Näringslivet behöver att ca 60% av alla på gymnasiet går ett yrkesprogram, ändå är det knappt 30% som gör det idag, på 80-talet var det hela 70%. Och ju mer ändringar politiker gör för att det ska bli bättre, desto sämre blir det… Så varför är inte yrkesprogrammen attraktiva val för en elev i år 9? Och hur gör vi det attraktivt? (Här har GLA visat sig vara en effektiv metod för ökad attraktivitet!). Alexandru pekar på att utvecklingen går alldeles för sakta, att skola och näringsliv behöver samverka mer, och att vi behöver tänka över hur vi pratar om olika studie- och yrkesval.

Konferensen gästades även av Niklas Wilhelmsson från Lärlingscentrum, Skolverket, som berättade om förändringar, stöd och nätverk. Föreläsningarna varvades med kunskaps- och erfarenhetsutbyten deltagarna emellan, för fortsatt samverkan och utveckling av GLA. Handelskammaren Mälardalen berättade även om det arbete som skett med projekt Yrkestrainee och resultat kopplat till projektet. Där bland annat lärdomar och goda exempel visades.

Från näringslivet fick vi besök av Marie Dahlgren och Greta Hidén som berättade om sitt fantastiska samarbete med att starta GLA inom restaurang-och livsmedelsprogrammet, med branschens första kollektivavtal i Sverige, där elever erbjuds lärlingsanställning under sin gymnasietid och företaget själva får forma elevernas kunskaper i sin egen verksamhet under flera dagar per vecka.

Marie förklarade samarbetet med att "Man kan inte sitta med armarna i kors och vänta på att någon annan ska lösa problemen. Som arbetsgivare behöver man hjälpa till" och beskrev vikten av att vara med och fostra framtidens medarbetare. "Det ges inga garantier, men det ger oss chansen att visa upp vilken arbetsgivare vi är. Det här är ett sätt att tänka om, och tänka annorlunda. Den lärlingslönen vi ger är ingenting mot det vi får tillbaka"

Greta som följt eleverna från skolbänken ut på lärlingsplatsen beskrev att "Det är en otrolig utveckling för eleverna att vara ute på arbetsplatsen och få ta det ansvaret."

Pihlskolan: Greta Hidén, Rektor
Loka Brunn: Marie Dahlgren, vice VD

Yrkestrainee i Örebro län

Yrkestrainee är ett tvåårigt projekt som letts av Handelskammaren Mälardalen, som  handlade om att etablera en bra struktur för gymnasiala lärlingsanställningar med lön i Örebro län. GLA - en utbildningsform där företag tidigt, och under en längre period, får forma gymnasielever utefter sin egen verksamhet, tillsammans med skolans utbildningsplan. Projektet pågick från augusti 2021 till oktober 2023 och är därmed nu avslutat. Mer om projektet och dess resultat finner du här.

Skolor som erbjuder lärlingselever inom olika yrkesprogram:

Ta kontakt med skolorna om du som företag vill anställa en lärlingselev.

Finansiärer till projekt Yrkestrainee:

Vill du veta mer?

Är du arbetsgivare och vill lärlingsanställa elever? Eller verksam inom utbildning och intresserad av att erbjuda lärlingselever det här? Läs mer här och följ gärna den nationella sidan för Yrkestrainee på LinkedIn.

Författare av artikeln:

Elise Fahlander

  • Kommunikationsansvarig