Hej företag!

Välkommen att vara med och forma dina framtida medarbetare

Att engagera sig med Yrkestrainee innebär att som företag erbjuda gymnasiala elever en lärlingsanställning (GLA). GLA är en modern gymnasieutbildning där ni som företag är med och formar innehållet tillsammans med skolan och tar gemensamt ansvar för att utbilda nästa generations medarbetare. Eftersom den senaste kompetensen och tekniken finns hos företagen säkerställer samarbetet att elevernas yrkeskompetens matchar era behov. Det är en studieform som är win-win både för företag, elever och skola. Vi på Handelskammaren Mälardalen kan hjälpa dig som medlemsföretag att få kontakt med lämplig skola och att lotsa er vidare i processen.

Gymnasial lärlingsanställning – vad är det?

Gymnasial lärlingsanställning (GLA) är idag ett kraftigt underutnyttjat verktyg (antal elever kan räknas i hundratal i hela riket) och är i många fall en okänd möjlighet, både hos skolor och arbetsgivare. Till skillnad från vanlig lärlingsutbildning så får lärlingen i GLA en anställning med lön för det arbete som utförs på arbetsplatsen. Det resulterar i ökat engagemang och delaktighet i utbildningen, från både elevens och arbetsgivarens sida samtidigt som den avlastar den kommunala utbildningen med resurser från det privata. En annan fördel med det ömsesidiga lärandet är att utbytet sker tidigt, redan under utbildningen. Du som företag behöver inte vänta flera år för att få tillgång till kompetensen.

 

Framtidens kompetensbehov

Många av företagen i Handelskammaren Mälardalens nätverk uppger att de har svårt att anställa ungdomar direkt från gymnasiet eftersom de upplever att deras (praktiska) kunskaper inte är på en tillräcklig nivå. Samtidigt har Örebroregionen en betydande tillverkande industri som står för hälften av den regionala ekonomin och är utpekad i regionens Smart specialisering. Här finns också en snabbt växande besöksnäring. Båda dessa branscher har uttalat behov av stärkt kompetensförsörjning, i många fall tjänster med gymnasieexamen. Och ligger till grund för att vi i ett första skede vill etablera Yrkestrainee inom just dessa två branscher i Örebro län.

Lärlingsanställningar är efterfrågat av både företagen i regionen, främst i de två branscherna, och av företrädare inom skolan. Industrin och besöksnäringen har
goda förutsättningar för lärlingsanställningar och är därför naturliga att börja med, men ytterligare branscher kan tillkomma under projektets gång.

Som arbetsgivare är du med och formar innehållet tillsammans med skolan och ni tar gemensamt ansvar för att utbilda nästa generations medarbetare.

Gymnasielärlingen delar sin tid mellan skola och jobb och tillbringar minst hälften av studietiden hos er på arbetsplatsen. Lärlingen jobbar och gör nytta, får dagsaktuell kunskap och blir snabbt anställningsbar efter sin gymnasieutbildning.

Eftersom den senaste kompetensen och tekniken finns hos arbetsgivarna säkerställer samarbetet att elevernas yrkeskompetens matchar arbetsgivarnas behov.

Det finns 12 nationella yrkesprogram, och det går att ha en lärling från samtliga program. Inom vissa branscher finns riktlinjer i kollektivavtal kring lärlingar, vilket gör att det kan se olika ut för arbetsgivare kopplat till olika branscher/yrken.

Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Försäljnings- och serviceprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Industritekniska programmet
Naturbruksprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

 • På arbetsplatsen har eleven en handledare som har ansvar för elevens lärande och yrkesmässiga utveckling.
 • Handledare deltar i planering av lämpliga arbetsmoment och medverkar vid bedömning av elevens kunskaper.
 • När eleven är på arbetsplatsen gäller arbetsgivarens försäkringar.
 • Arbetsgivaren förser eleven med arbetskläder och skyddsutrustning.
 • Arbetsgivaren skriver ett anställningskontrakt med gymnasielärlingen. Läs gärna vår checklista och titta på ett exempel på anställningsavtal.

Som arbetsgivare betalar man ut lön till eleven för dennes arbetsinsats, vilket motiverar både eleven och arbetsgivaren att använda tiden väl. Arbetsgivare kan söka statsbidrag för sin gymnasielärling och anställningen är reglerad i kollektivavtal.

 • Arbetsgivarhandbok
 • Checklista
 • Exempel på anställningsavtal
 • Träff med handledare inför mottagande av Yrkestrainee
 • Guidning och stöttning i kontakt med skola, skolverk, fackorganisationer, m.m

Först och främst, jätteroligt att ni är intresserade! Varmt välkommen till ett strategiskt smart och hållbart kompetensförsörjningsval!

 • Mejla en skola som har det program du vill anställa elever från.

Vill du ta emot en Yrkestrainee – lärlingselev?
 • Kollektivavtal
 • Skola att samverka med
 • Förbered annonser för elever
 • Intervjua elever
 • Anställ

Finansieras av: