Hej skola!

Yrkestrainee består av gymnasial lärlingsanställning drivs av skolan och arbetsgivarna, som tillsammans ansvarar för att ge eleverna en yrkesutbildning. För att genomföra gymnasial lärlingsanställning krävs en del av skolan. Skolan behöver ha ett nära samarbete med arbetsgivarna, och viktigt att komma ihåg är att även gymnasial lärlingsanställning är en utbildning, där eleven i slutet av sin gymnasietid ska ha fullgoda kunskaper för att kunna examineras. Här är skolan en viktig part, för att följa upp och stötta lärlingen samt samarbeta med arbetsgivaren.

För mer material och inspiration finns hemsidan gymnasielarling.se.

 

Gymnasial lärlingsanställning – vad är det?

Gymnasial lärlingsanställning (GLA) är idag ett kraftigt underutnyttjat verktyg (antal elever kan räknas i hundratal i hela riket) och är i många fall en okänd möjlighet, både hos skolor och arbetsgivare. Till skillnad från vanlig lärlingsutbildning så får lärlingen i GLA en anställning med lön för det arbete som utförs på arbetsplatsen. Det resulterar i ökat engagemang och delaktighet i utbildningen, från både elevens och arbetsgivarens sida samtidigt som den avlastar den kommunala utbildningen med resurser från det privata. En annan fördel med det ömsesidiga lärandet är att utbytet sker tidigt, redan under utbildningen. Företagen behöver inte vänta flera år för att få tillgång till kompetensen, vilket är extra angeläget när Sverige ska starta om efter pandemin och möta krisens effekter.

Material att ladda ner kostnadsfritt

Skolverket har nätverk för dig som jobbar inom skolan, för lärlingsutbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen.
Klicka här för att anmäla dig.
Folder om stödet från lärlingscentrum, Skolverket.
Klicka här för broschyr med mer info.

Vanliga frågor

Projektet Yrkestrainee riktar in sig till att etablera gymnasial lärlingsanställning på gymnasieskolor i Örebro län. Både kommunala och privata gymnasieskolor på alla yrkesprogram.

Är ni som skola intresserade av att starta gymnasial lärlinganställning på ett eller flera gymnasieprogram? Hör gärna av er, så är vi med och stöttar er vid uppstart.

Eleven lär sig de teoretiska grunderna i skolan och utvecklar sedan sina kunskaper, praktiskt och teoretiskt, genom att jobba på företaget. Skolans lärare och företagets handledare samarbetar för att skapa en modern och mångsidig yrkesutbildning som gör eleven anställningsbar.

Huvudmannen har ansvaret för att se till att eleven kan fullfölja sin utbildning. Om lämplig arbetsplatsförlagd utbildning inte längre kan anordnas, ska eleven i stället erbjudas att gå klart utbildningen på det aktuella programmet, genom skolförlagd utbildning.

Genom projekt Yrkestrainee finns vi här för att underlätta processen för er som skola. Vi hjälper till från start, till planering, till genomförande. För att koppla ihop er som skola med ex. skolverket och arbetsgivare samt ha koll på kollektivavtal, mallar m.m. Vår roll är även att arbeta för att konceptet med Gymnasial lärlingsanställning ska bli mer känt och etablerat i länet.