Hej vuxenutbildning!

Skolverket har det här läsåret olika nätverk för dig som jobbar inom vuxenutbildningen.

Nätverket riktar sig till skolchefer, skolledare och utvecklingsledare i vuxenutbildningen och har ett särskilt fokus på nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska.

Du kan anmäla dig fram till och med 15 december 2021. Klicka på knappen här nedan, för mer information och hur du går tillväga för att anmäla ditt intresse:

Vanliga frågor

När det gäller vuxenutbildningen kopplat till lärlingsanställningar ser det lite annorlunda ut. Utbildningarna är oftast kortare än på gymnasiet, vilket där med rekommenderas att direkt börja med en lärlingsanställning med lön. Oftast är det lättast att utgå från de program som finns på skolan i dagsläget och gå igenom samarbeten med befintliga företag, höra om de kan tänka sig lärlingsanställning. Alternativt samla ett gäng företag som alla vill lärlingsanställa och utifrån det ta fram en utbildningsinriktning som passar. Inom projektet ``Yrkestrainee`` hade Handelskammaren Mälardalen ett uppdrag att inventera förutsättningarna inom vuxenutbildningen och lyfta goda exempel runt om i Sverige att hitta inspiration ifrån. Den inventeringen rekommenderar vi att läsa för att lättare kunna starta med konceptet.

Genom projekt Yrkestrainee finns vi här för att underlätta processen för gymnasieskolor när de ska starta lärlingsanställningar, vi kommer i andra halvan av projektet att titta på vuxenutbildningens förutsättningar för lärlingsanställningar. Vår roll är även att arbeta för att konceptet med Gymnasial lärlingsanställning ska bli mer känt och etablerat i länet.

För att få mer information:

  • Mejla elise@handelskammarenmalardalen.se med ämnesraden ''Yrkestrainee - Nyhetsbrev'' och säg till att du vill ta del av nyhetsbrev om Yrkestrainee. Därefter håller vi dig uppdaterad om projektet.

Kort om lärlingsutbildning för vuxna:

Syftet med lärlingsutbildning för vuxna är att ge en grundläggande yrkesutbildning, som skapar ökad yrkeslivserfarenhet och ger möjlighet att under en handledares ledning få kunskaper inom ett yrkesområde på plats hos arbetsgivaren.

Lärlingsutbildning kan anordnas inom kommunal vuxenutbildning och komvux som särskild utbildning. På arbetsplatsen har eleven en handledare, som behöver ha nödvändiga kunskaper och erfarenheter för uppdraget samt i övrigt vara lämplig som handledare.

Kunskapskraven för lärlingsutbildning är de samma som motsvarande utbildning som bedrivs i skolmiljö eller inom gymnasieskolan. Det innebär att eleven kan gå kurser, eller delar av kurser, på en eller flera arbetsplatser.

*Källa: Skolverket, lärlingscentrum, oktober 2021

Projektet Yrkestrainee finansieras av: