Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Gymnasial lärlingsanställning ger företag ett försprång när kompetensbristen är stor

Flera av våra medlemsföretag lärlingsanställer nu elever som ett led i den strategiska kompetensförsörjningen. I syfte att matcha elevernas kunskap ännu bättre efter företagens behov. Nu blir dessutom Örebro län först i Sverige med att ha kollektivavtal för GLA-elever inom besöksnäringen.

Handelskammaren Mälardalen har sedan augusti 2021 haft i uppdrag att öka kännedomen om, och användandet av, gymnasiala lärlingsanställningar (GLA) i Örebro län.

- Vi som Handelskammare fungerar som en katalysator, där vi stöttar företag och skolor i att starta upp och utveckla utbildningsformen GLA, berättar Elise Fahlander som arbetar med utbildningskonceptet i sin roll som projektledare på Handelskammaren.

- Företag i länet kan anställa gymnasielärlingar från olika yrkesprogram, vilket är en otrolig chans att vara med och forma utbildningen och den kompetens som framtidens medarbetare kommer ha. Det säkerställer yrkeskompetensen mellan flera generationer, där elever får värdefull erfarenhet som förbereder dem inför arbetslivet. Samtidigt får företag en gyllene chans att erbjuda eleven anställning först av alla när denne tar studenten.

Ett steg i processen har varit att hitta gymnasieskolor i länet som vill bedriva GLA, där nu flertalet skolor är med. Från hösten 2023 kan företag ta emot lärlingselever från följande skolor i Örebro län:
- Alléskolan (Hallsberg kommun)
- Pihlskolan (Hällefors kommun)
- Praktiska Gymnasiet (Örebro kommun)
- Yrkesgymnasiet (Örebro kommun)

Först i Sverige inom Restaurang- och livsmedel

Bristen på ex. kockar har varit stor senaste åren och söktrycket lågt till Restaurang- och livsmedelsprogrammet på gymnasiet. Därför tror Handelskammaren att GLA kan vara den utbildningsform som kan bidra till förändring och ökad attraktiviteten för branschen.

Philskolan visade tidigt intresse för att delta i projekt Yrkestrainee och har nu tillsammans med medlemsföretaget Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård bidragit till att bli först i Sverige med ett lokalt avtal upprättat mellan arbetsgivare, Visita och HRF för lärlingsanställda gymnasieelever inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Under första gymnasieåret läser eleverna teori och praktik på skolan, för att sedan ansöka om en lärlingsanställningsplats inför år 2. Eleven spenderar sedan minst 50% av tiden på företaget, där eleven får lärlingslön och praktisk kunskap. Resterande tid läser eleven fortsatt teoretiska kurser på skolan och får precis som andra gymnasieelever en gymnasieexamen inom sitt valda program.

Loka Brunn & Grythyttans Gästgivaregård ser det här som ett stort och viktigt steg i att säkra den framtida kompetensen i branschen där båda parter tar ansvar för att utbilda nästa generations kockar och bidra till en bredare kompetensförsörjning och Handelskammaren kan bara hålla med och hylla det arbete som parterna lagt ner.

Elise Fahlander
Projektledare inom kompetensförsörjning
Handelskammaren Mälardalen

"Vi på Handelskammaren har det senaste året genom projekt Yrkestrainee arbetat för att skapa förutsättningar för ett avtal inom branschen, likt det som finns inom industrin sedan ett par år tillbaka. Det är därför fantastiskt roligt att parterna nu fått till ett avtal inom besöksnäringen och kan starta med GLA-elever i höst.

Nu hoppas vi att fler företag i vår region (och resterande Sverige) vill följa efter. Det är en fantastisk möjlighet att både forma och säkra den framtida kompetensen i en tid då det råder kompetensbrist på många håll."

Lärlingar inom industrin

Handelskammaren har utöver besöksnäringen flertalet industriföretag i länet som har lärlingar/GLA-elever och som erbjuder en lärlingslön under gymnasietiden. Ett av dessa företag är Frabe Industri AB som har ett väletablerat samarbete med Praktiska Gymnasiet i Örebro, där elever pendlar över hela länet för att få ha sin företagsförlagda utbildning hos företaget och parallellt de teoretiska kurserna hos skolan.

"För oss har det varit väldigt viktigt att försöka säkra kompetensen, och få en föryngring i företaget. Där elever får gå bredvid och ta till sig kunskap från en handledare. Det har varit väldigt lyckat och skapar intresse, både hos våra anställda och eleverna.

Vi ser att lärlingsanställning med lön gör eleven mer motiverad, intresserad och att eleven verkligen får göra uppgifter som betyder något, där eleverna förstår att vi kan ställa krav för att dem får en ersättning för det dem gör."

Fredric Carlsson
VD
Frabe Industri AB

Vill du veta mer?

Är du arbetsgivare och vill lärlingsanställa elever? Eller verksam inom utbildning och intresserad av att erbjuda lärlingselever det här? Hör då av dig till vår projektledare Elise och få mer info och stöttning. Du kan även läsa mer om projektet här eller följa det på LinkedIn.

Mer om samarbetet och avtalet inom Restaurang- och livsmedel hittar ni här i parternas pressmeddelande.

Elise Fahlander

  • Kommunikationsansvarig

Yrkestrainee i Örebro län

Yrkestrainee är ett tvåårigt projekt som drivs av Handelskammaren Mälardalen, som i ett första skede riktar sig till branscherna: industri & besöksnäring i Örebro län, och handlar om gymnasiala lärlingsanställningar med lön. Där arbetsgivare tidigt, och under en längre period, får forma gymnasielever utefter sin egen verksamhet, tillsammans med skolans utbildningsplan.

Medverkande skolor:

Finansiärer till projekt Yrkestrainee: