Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Besöksnäringen 2030 – vi möter framtiden tillsammans

Forskaren Tobias Nygren inledde dagen med en framtidsspaning på hur branschen kommer att ha utvecklats ...

Läs mer

Datahantering på Promotionmorgon

- Vi har tagit fram en tjänst tillsammans med advokatforman Lindahls för att hjälpa företagen ...

Läs mer

Påverka förslag på nya tullfria insatsvaror

Nu finns en sammanställning över de insatsvaror som kan bli tullfria från den 1 juli 2018. Tillverkar ditt företag någon av varorna på listan? Anser du i så fall att tullfrihet kan störa den egna tillverkningen? Kontakta Kommerskollegium senast 23 november för en vidare diskussion.

Läs mer

Smart stad - ett självförsörjande system

Fokus på träffen låg på Örebroregionens utveckling 2050. För att få igång tankar och diskussioner ...

Läs mer

Regionens medicinteknikföretag bäddar för export

Medicinteknikföretagen blir allt fler och allt större i Västmanland och Örebro. Nu står flera av ...

Läs mer

Vem tycker du ska få Örebro kommuns Miljöpris 2017?

Externa miljöpriset Det externa miljöpriset delas årligen ut till ett företag, en organisation eller en enskild ...

Läs mer

Kommerskollegium utreder svenska handelsintressen inför brexit

Kommerskollegium ska, på basis av en ekonomisk analys av både varu- och tjänstehandeln, göra fördjupade analyser inom ...

Läs mer

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik oktober

Omvärldsspaningen för oktober månad innehåller bland annat, IATA: fördubbling av flygresorna inom 20 år, ”Den politiska låsningen om höghastighetsbanan måste lösas upp!”, DEBATT: En ny sjöfartspolitik av Svante Axelsson - Regeringens samordnare för ett fossilfritt Sverige samt NyTekniks kartläggning: Den stora elbilskampen har börjat.

Läs mer

Inspiration för nyfikna företagare

Alexander Bard och Colin Moon föreläste om digitaliseringens möjligheter till internationella affärer och vikten av ...

Läs mer

Arbetsmarknadskunskap för vuxna

För att underlätta inträdet på arbetsmarknaden erbjuder Örebro kommun olika arbetsmarknadsaktiviteter som ska hjälpa deltagna ...

Läs mer