Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Handelskammaren bjöd in till öppet hus i Karlskoga

Under torsdagen höll Handelskammaren öppet hus i i Karlskoga för de som ville ställa frågor eller nätverka med andra företagare. – Det var dags igen att träffa fler företag för att höra deras önskemål och behov av hjälp, säger Mikael Wass.

Ett 20-tal företagare kom och ställde frågor om hjälp med export till Norge, tips på affärskontakter och hur tjänsten Relocation Service fungerar.
- Det var väldigt lyckat och den 21 mars har vi en lunchträff på tema utlandsrekrytering, säger Mikael Wass.
Det var drygt ett år sedan Handelskammaren Mälardalen öppnade ett kontor i Bofors-området i Karlskoga och varje torsdag kan man träffa Handelskammarens personal på Dammbrovägen 5.

Om Handelskammaren

Handelskammaren Mälardalen är en privat näringslivsorganisation som ägs och styrs av medlemsföretagen i Västmanlands och Örebro län.

Uppdraget är att företräda och främja regionens företag så de får bästa möjliga förutsättningar för tillväxt. Viktiga frågor är infrastruktur, kompetensförsörjning och internationell handel.
Handelskammaren Mälardalen grundades 1907 och är en av elva fristående regionala handelskammare i Sverige. I världen finns ca 12 000 Chambers of Commerce.