Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Handelskammaren öppnar kontor i Karlskoga

Ökad synlighet och närmare till medlemsföretagen är två viktiga utvecklingsmål för Handelskammaren Mälardalen som nu etablerar sig i Karlskoga.

Handelskammaren flyttar in i en kontorbyggnad på Dammbrovägen 5 där företagen Axö Consulting, Wikers, Ruag (Gyttorp) och Metacon även finns.

- Vi har varit intresserade en längre tid av att etablera oss i Karlskoga där vi har flera medlemsföretag, och när Booforsen meddelade att de hade en lämplig lokal ledig så kändes det som bra tajming, säger Handelskammaren Mälardalens VD Jenny Emerén.

Handelskammarens etablering i Karlskoga har ett viktigt signalvärde. Det visar på att en av världens största privata företagsorganisationer tror på oss som ort. Därtill att vi fyller en viktig plats i regionen. Handelskammaren kunskap inom bl.a. export och nyckelkompetensrekrytering kompletterar och stärker vårt företagsklimat. Det bubblar ordentligt i Karlskoga och etableringen är mycket positiv säger hyresvärdens Booforsen Fastighets VD Björn Åkerberg Langhé

Handelskammaren är en privat medlemsorganisation som företräder företagen i Örebro län och Västmanland och främjar tillväxt. Kontoret i Karlskoga blir det tredje efter Örebro och Västerås.

- Vi brukar säga att vi röjer undan hinder för tillväxt. Många utmaningar är svåra för enskilda företag att påverka men tillsammans kan vi göra skillnad, säger Jenny Emerén.

En viktig fråga är förbättrad tillgänglighet genom bättre infrastruktur. Där har en utbyggnad av järnvägen mellan Stockholm och Oslo, med en ny sträckning via Karlskoga hög prioritet. En annan fråga som Handelskammaren arbetar med är att underlätta för bättre och fler internationella affärer.

- Rätt kunskap är en nyckel för att lyckas med sina affärer så därför erbjuder vi både rådgivning och riktade utbildningar till våra medlemsföretag. Närheten till bra utbildningslokaler på Bofors hotell har också spelat en roll för vårt val av lokal, säger Mikael Wass som kommer att vara ansvarig för kontoret i Karlskoga

Den 28 september bjuder Handelskammaren på invigningsfest med kaffe och tårta på Bofors hotell. Det blir också omvärldsanalys med Nordeas strateg Bengt Roström. Alla är välkomna, både medlemmar och icke medlemmar.

- Det är en chans för alla som är nyfikna på vilka vi är och vad vi gör att träffa oss. Det blir en blandning av nytta och nöje och jag hoppas att så många som möjligt passar på att komma, säger Mikael Wass, och hänvisar till kalendariet på hemsidan för mer information.
Till kalendariet och anmälan

Mikael Wass

  • Marknadskoordinator
  • Medlemskap och internationell handel

Om Handelskammaren Mälardalen

Handelskammaren Mälardalen är en privat näringslivsorganisation som ägs och styrs av medlemsföretagen i Västmanlands och Örebro län.
Uppdraget är att företräda och främja regionens företag så de får bästa möjliga förutsättningar för tillväxt. Viktiga frågor är infrastruktur, kompetensförsörjning och internationell handel.
Handelskammaren Mälardalen grundades 1907 och är en av elva fristående regionala handelskammare i Sverige. I världen finns ca 12 000 Chambers of Commerce.