Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Affärsrelationer hett ämne vid ambassadbesök

USAs ambassad med David Lindwall, Chargé d'affaires, i spetsen var på besök i både Västerås och Örebro nu i augusti. Handelskammaren bjöd in till diskussion om affärsrelationerna mellan länderna.

Delegationen träffade båda landshövdingarna och representanter från Atlas Copco, Suzuki Garphyttan, Voith, GE Grid Solutions, ABB FACTS och Systemair.

David Lindwall och hans politiska rådgivare började med företagsbesök hos Atlas Copco som följdes av en lunch hos Handelskammaren där även Suzuki Garphyttans VD Jan Pieters deltog.

- De fick med sig konkreta exempel på hur viktiga affärsrelationerna mellan våra länder är. Det var mycket uppskattat och något som de kommer att använda i dialogen med den egna administrationen, säger Handelskammarens vd Jenny Emerén.

Den mer protektionistiska inställningen till handel som Donald Trump har gett uttryck för och de strandade förhandlingarna om ett handelsavtal mellan EU och USA, TTIP, togs också upp. David Lindwall uppgav att tonen i USA har förändrats under de senaste veckorna och blivit något mer positiv. Det kan innebära att de faktiska åtgärderna kring exempelvis höjda importavgfter kommer att bli mildare än befarat.

- Sannolikt inväntar man utgången av det tyska valet i slutet av september innan man presenterar några konkreta förslag, säger Jenny Emerén.

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Hela delegationen från USA:s ambassad hos landshövdingen i Västerås.