Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Stöd för företag som gör en investering för att minska klimatutsläppen

Har ni en idé på en åtgärd för att minska er klimatpåverkan? Nu finns det pengar att söka för innovativa lösningar för ett klimatsmart samhälle.

Det här året har bjudit på många företagskontakter för oss som jobbar med energi- och klimatfrågor på Länsstyrelsen. Det finns ett statligt stöd för företag och organisationer som gör en investering för att minska klimatutsläppen. Man kan få upp till 50 % i stöd. Länsstyrelsen hjälper till med information kring stödet och kan ge vägledning när det gäller själva stödansökan.

Vi har också ett nätverk för stora företag, där det sker en del träffar. En handlade om att byta fossil energi mot biobränsle, och då var även små och medelstora företag inbjudna.

Några saker driver vi tillsammans med Region Örebro län. Energi- och klimatdagen i höstas handlade om företag som ställer om till minskade klimatutsläpp, och i Örebro läns energi- och klimatprogram är företagen viktiga aktörer som har stora möjligheter att bidra i den omställning till fossilfri fordonsflotta 2030 och inga nettoutsläpp av koldioxid 2045 som är de nationella och regionala målen. Vi har tillsammans också delat ut årets energipris, till Årets föredöme Kopparbergs bryggerier och Årets inspiratör Tullängens skolrestaurang.

Under året har vi arbetat med fem andra län för att förbättra laddinfrastrukturen för elbilar. Det finns information om allt från laddstandarder och olika sätt att ta betalt för elen till slutrapporten som pekar ut ett antal platser där snabbladdning skulle behöva etableras för att man ska slippa planera resan utifrån var laddarna finns, utan utifrån vart man vill ta sig. Läs mer på laddinfraost.se!
Vi har också varit med på de fyra solel- och elbilsmässor som kommunernas energi- och klimatrådgivare anordnade i maj.
Landshövdingen bjöd i mars in till ett möte om en eventuell etablering av en vätgasmack. Vätgas kan framställas på många sätt, bland annat från biogas eller solel och användas dels som gas i industrin, dels i bränsleceller för att driva fordon, värma upp bostäder, lagra energi i industrin och från solel och så vidare. Fortsättning följer!

Hör gärna av er med frågor och idéer! Vi finns här för att hjälpa er att söka Klimatklivet, att anordna ett branschmöte om energiomställning eller annat.

Åsa Ödman, Ylva Gjetrang 010- 22 48 000
Länsstyrelsen Örebro län
Save the date
Klimatklivet: sista ansökningsperioder: augusti -11 september och oktober - 9 november.