Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Unikt stark tillväxt för Örebros företag

Näringslivet i Örebro kommun har de senaste fem åren haft en mycket stark tillväxt. Det visar en ny analys av företagen som är verksamma i kommunen.

I analysen har man tittat på hur företag med verksamhet i kommunen har utvecklats mellan 2012 och 2017. Den visar att Örebro kommun, i jämförelse med kommuner av liknande storlek, har haft störst tillväxt i antal anställda. Detta samtidigt som företagen haft mycket god lönsamhet. Att det går bra för näringslivet har stor betydelse för att kommunen ska vara en attraktiv plats för företag.

- Örebro har, genom att vara en attraktiv kommun och plats, lyckats skapa ett gott näringslivsklimat. I denna mylla ser vi att näringslivet utvecklas starkt. Det är många branscher som går bra, och extra spännande är att tjänstesektorn med bland annat it- och företagstjänster kliver fram så tydligt, säger Göran Dahlén, näringslivsdirektör i Örebro kommun.

Näringslivets positiva utveckling är viktig för hela kommunens fortsatta utveckling.

- Att företag utvecklas och mår bra i Örebro är en förutsättning för att vi, som kommun, ska fortsätta utvecklas. Ett starkt näringsliv i kombination med en positiv befolkningsutveckling ger bra förutsättningar för att Örebro även fortsatt ska vara en attraktiv plats för företag att växa och etablera sig. Som kommun spelar vi en roll genom att bland annat snabbt kunna erbjuda byggklar mark och genom att vi på olika sätt stimulerat bostadsbyggandet, säger kommunstyrelsens ordförande Kenneth Nilsson (S).

Tillväxt för flera olika branscher

Näringslivet i kommunen har utvecklats brett över flera olika branscher. Inom handeln, byggsektorn och industrin såväl som inom tjänstesektorn och it-sektorn kan man se en mycket positiv utveckling.

- Dynamiken i Örebros näringsliv är stark. Många större kommuner har en stor basindustri medan vi har ett bredare näringsliv med både små och stora företag inom ett brett spektrum av branscher. Den här branschfördelningen gör oss mindre sårbara för svängningar, säger Emil Ekbom, näringslivsstrateg.