Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Frihandelsavtal EU-Singapore

Den 13 februari godkändes, med bred marginal, EU:s frihandelsavtal med Singapore i Europaparlamentet. Redan tidigare hade det godkänts i Europeiska rådet, vilket betyder att avtalet nu väntas träda i kraft senare i år.

Frihandelsavtalet, det första mellan EU och ett land i Sydostasien,  är omfattande och innehåller bland annat överenskommelser om marknadstillträde och skrivningar om tekniska handelshinder, hälsoskyddsregler  (SPS), handelspolitiska skyddsåtgärder med mera.

För mer information se Kommerskollegiums hemsida eller på EU-kommissionens webportal.

Anneke Olsson

  • Exportadministratör
  • Handelsdokument och exportfrågor

Singapore

För mer information se Kommerkollegiums sida - Singapore

eller på EU-kommissionens sida,  EU-Singapore