Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Fler globala, säkra och lönsamma affärer

Förra året uppgick exporten från Västmanland och Örebro län till 74,2 miljarder. Tyskland och Norge är de största handelsländerna. Vi vill se fler av våra företag på den internationella marknaden men också säkerställa bra affärer.

Vi verkar för minskade handelshinder och sunda marknadsvillkor. Vårt stora globala nätverk med fler än 12 000 handelskammare gör våra medlemsföretag, och oss, till en stark röst i världshandeln. International Chambers of Commerce (ICC) verkar för harmonisering och förenkling av regler i internationell handel och Eurochambres driver våra frågor på Europanivå i Bryssel. Genom regionala exportcenter samverkar vi med andra aktörer i regionen för att lokalt arbeta ännu bättre med stöd till företagen.

Utbildningar

Bra och säkra affärer förutsätter rätt kunskap. Därför erbjuder vi utbildningar inom internationell handel.
Juridiken vid internationella affärer – 2017 startade vi utbildningen och platserna tog snabbt slut. Succén upprepar vi 2019 igen.
Incoterms – i många år har vi erbjudit utbildning i de internationella leveransvillkoren Incoterms. 2020 är det dags för en uppdatering av regelverket.
Remburs – internationella betalningsvillkor.

Exportstöd

I Mälardalen finns 1 500 exporterande företag. Våra medlemmar får viss rådgivning samt exporttidningen Global Utsikt där vi i samarbete med andra svenska handelskammare belyser angelägna exportfrågor. Varje år utser vi också Årets exportföretag för att lyfta fram goda exempel och inspirera andra företag. En nyhet är en satsning på regionalt exportcenter riktad till mindre företag som vill ge sig ut på nya marknader.

Fler nyheter

TradeCert − några av de viktigaste handelsdokumenten utfärdas av oss på uppdrag av regeringen och med tillsyn av
Kommerskollegium. Hösten 2018 lanserade vi TradeCert, en helt digital tjänst. Ansökan sker online och dokumentet certifieras elektroniskt av oss. Sedan kan dokumenten skrivas ut genom egen skrivare.
Trade network − vårt nya nätverk för dig som arbetar med export, import och skeppning och vill förbättra din kunskap om internationell handel och få tillgång till den senaste informationen om frihandel, tullfrågor och regelverk.

Våra viktiga frågor

Handelskammaren Mälardalen är en oberoende privat näringslivsorganisation som drivs utan vinstintresse. Vi ägs och styrs av medlemsföretagen och vårt uppdrag är lika viktigt som tydligt: att främja näringslivet i regionen och vara företagens röst. Vi tror på tillväxt – tillsammans. Ju fler vi är desto starkare blir vi!

Genom oss får du som är medlem inflytande i flera viktiga näringspolitiska frågor:

  • Kompetensförsörjning
  • Infrastruktur
  • Internationella affärer