På Handelskammaren Mälardalens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar
Internationell handel

Exportstöd

Exportstöd till småföretag

För att öka exporten bland små och medelstora företag satsar Tillväxtverket på internationaliserings-/utlandscheckar. Stödet ska användas för att snabba på och underlätta företagens internationaliseringsarbete. Handelskammaren Mälardalen ingår i de regionala exportcenter som tillsatts av regeringen för att samordna och underlätta arbetet med internationaliseringsstöd i regionerna. Du hittar information om aktuella ansökningsomgångar via länkarna nedan.

Vem kan söka?
 • Företag som vill nå nya internationella marknader.
 • Företag med 2-49 anställda.
 • Företag med 3 000 000 kronor i nettoomsättning.
För vad kan du söka?
 • Extern kompetens, till exempel konsulttjänster.
 • Projektanställning, för det specifika projektet, inte ordinarie arbete.
Hur mycket kan du få i stöd?
 • 50 000 – 250 000 kronor.
 • 50 % av finansieringen är stöd i form av internationaliseringscheckar, resterande 50 % är företagets egna kontantinsats.
Viktiga tider
 • Projektlängden är 1 år.
 • Två rekvisitionstillfällen, det första efter tre månader och slutrekvisitionen.
Ansökan

Här kan du läsa mer om vilka bidrag som är aktuella just nu
För Västmanlands län
För Örebro län

Vill du veta mer?

Magnus Lindahl

 • Chef internationell handel
 • och marknadsansvarig i Eskilstuna och Strängnäs

Thor-Björn Käck

 • Projektledare
 • Infrastruktur och internationell handel

Mikael Wass

 • Marknadskoordinator
 • Internationell handel och medlemskap

Den Globala fabriken - en förklaringsfilm om modern, internationell handel

Många företagsledare är medvetna om vikten av öppenhet för både varor och kompetens men det är inte alltid enkelt att föra budskapet vidare. För att hjälpa till har ICC (International Chamber of Commerce) utvecklat kortfilmen Den Globala Fabriken och ett presentationsmaterial som finns fritt tillgängligt på icc.se/tradematters.

Ytterligare möjlighet - Internationalisering Fokus Grön Tillväxt i Västmanland

Vem kan söka?

 • Små miljöteknikföretag som vill nå nya internationella marknader.
 • Ingen specifik insats eller bransch – företag inom miljömarknaden.
 • I övrigt samma villkor som för internationaliseringscheckarna.

Intresseanmälan
Ladda hem Intresseanmälan här
Fyll i och skicka din intresseanmälan till Anna Holmströmpå Handelskammaren Mälardalen eller Carina Lahall på Almi/EEN