Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Svenska Industriborstar vinner Årets Exportföretag 2017 på Guldstänk

Tre exporterande Västeråsföretag, Endless Brake, SumoBox och Svenska Industriborstar var nominerade till priset Årets Exportföretag 2017 under Guldstänksgalan. Efter att rösterna räknats och juryn överlagt utsågs Svenska Industriborstar till vinnare av det ärofyllda priset.

Årets exportföretag i Västmanlands län korades på Guldstänk den 15 mars. Vinnaren blev Svenska Industriborstar som utvecklar, tillverkar och erbjuder specialgjorda borstar i stål och plast för snöröjning av flygplatser och järnvägar samt för materialbearbetning och maskinkonstruktion inom verkstadsindustrin. Det är PwC, Länsförsäkringar Bergslagen och Handelskammaren Mälardalen som delar ut priset.

Juryns vinnarmotivering

Årets Exportföretag har redan från starten haft högt flygande planer för sin verksamhet. I över sextio år har de säkrat driften på flygplatser runt om i världen och möjliggjort för tusentals resenärer att komma fram i tid. År 2018 har de ensamrätt på leverans av sina unika kassettborstar till flera av Europas största flygplatser.

Försäljningen präglas av ett nära samarbete med kunden där en hög kundanpassning leder till ett stort värdeskapande i kundens verksamhet. SIB:s kassettborstsystem för flygplatser är marknadsledande i norra Europa och har en stark position i Nordamerika. Ett kompletterande sortiment av industrivaror samt omfattande service och support har gjort SIB Products till en integrerad del av större kunders driftorganisation. Affärerna görs på en global marknad, med ledning, utveckling och tillverkning i Sverige. Bolaget har omkring 25 medarbetare och omsätter cirka 50 MSEK.

Paula Byström

  • Projektledare
  • Affärsnätverk, hållbarhet, kommunikation och medlemskap

Faktaruta

För att kunna bli nominerade till Årets Exportföretag behöver företagen uppfylla följande kriterier:

  • Ha sin huvudsakliga verksamhet i Västerås stad (det vill säga huvudkontor, Sverigekontor, regionkontor eller liknande)
  • Företagets omsättning är minst 10 mkr enligt senaste årsbokslutet.
  • Ha en solid ekonomi med kontinuerligt positivt rörelseresultat och minst 3 årsbokslut bakom sig.
  • Haft en positiv utveckling av export/utlandsförsäljningen.
  • Exportandelen bör utgöra minst 40 % av företagets totala omsättning.
  • Exporterat varor eller tjänster som huvudsakligen producerats eller förädlats i Sverige.
  • Exporterat varor eller tjänster på flera marknader alternativt haft exceptionell framgång till ett flertal kunder på enstaka marknader.