Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik mars

Omvärldsspaningen för mars månad innehåller ett brett urval av nyheter. Bland annat flyget fortsätter återhämta sig, Handelskamrarna i öppet brev till infrastrukturminister Andreas Carlson, Sjöfartsverket föreslår höjda anslag & Volvo elektrifierar under jord.

Flyg - Flyget fortsätter återhämta sig

I februari passerade 2,1 miljoner resande någon av Swedavias flygplatser, det är en ökning med nästan 80 procent jämfört med samma period i fjol. Enligt Swedavia är det framför allt den starka efterfrågan på utlandsresor via Arlanda som driver upp siffrorna som i februari var 75 procent av det pandemifria 2019.
Läs mer i Dagens Näringsliv.

Mer om flyg:

 

Järnväg - Handelskamrarna i öppet brev till infrastrukturminister Andreas Carlson

För snart ett år sedan skrev vi ett öppet brev till den svenska regeringen om behovet att undersöka möjligheten till bättre tågförbindelser i stråket mellan Oslo och Stockholm. Det resulterade i den förstudie/mulighetsstudie som nu presenterats i Sverige och Norge.

Utredningen bekräftade att det finns stora positiva effekter med en bättre förbindelse och föreslog att både den norska och svenska regeringen bör ge ett nytt uppdrag och gå vidare i utredningarbetet. Det är bra. Men nu är det viktigt att inte arbetet stannar upp. Vår uppmaning till den svenska regering är att tillsammans med Norge skyndsamt fatta de beslut som behövs för att arbetet ska fortsätta.
Läs mer i VLT & Handelskammaren Mälardalen.

Mer om järnväg:

 

Sjöfart - Sjöfartsverket föreslår höjda anslag

I årets anslagsframställan och treårsplan påpekar Sjöfartsverket återigen att det krävs permanent höjda statsanslag. Totalt vill myndigheten att anslagen ska höjas med 240 miljoner. Pandemin lämnade spår i Sjöfartsverkets ekonomi på grund av minskat antal fartygsanlöp, främst genom kraftiga minskningar i kryssnings- och passagerartrafiken.
Läs mer i Sjöfartstidningen.

Mer om sjöfart:

 

Väg - Volvo elektrifierar under jord

Under året kommer Boliden att börja använda batteridrivna lastbilar i gruvmiljö. Det står klart efter att gruvbolaget inlett ett samarbete med Volvo om att elektrifiera transporterna under jord. Samarbetet med Volvo innebär att två tunga ellastbilar kommer att rulla i Kankbergsgruvan utanför Skellefteå med start i år. Inledningsvis kommer en Volvo FH Electric att tas i trafik, och bolagen uppger att baserat på erfarenheterna från den första lastbilen, kommer ytterligare en tas i drift vid ett senare tillfälle.
Läs mer i Transportnet.

Mer om väg:

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Omvärldsspaning infrastruktur

Varje månad gör Handelskammaren Mälardalen en omvärldsspaning med nyheter, aktuell forskning, politisk debatt med mera. Handelskammarens Infrastruktur- och logistikbevakning innehåller lokala, nationella och internationella spaningar.