Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik februari

Omvärldsspaningen för februari månad innehåller ett brett urval av nyheter. Bland annat Regionen går in som delägare i Västerås flygplatsbolag, Mälardalen – en vit fläck i infrastrukturplanen, Sjöfartsverket tar över driften av isbrytningsverksamheten & nationell satsning på laddinfrastruktur för lastbilar.

Flyg - Regionen går in som delägare i Västerås flygplatsbolag

Nu är det klart – under tisdagen beslutade regionfullmäktige i Västmanland att regionen går in som ny delägare i Västerås flygplatsbolag. Det från och med den 1 april tillsammans med Västerås Stad.

”Jag tror det här kommer bli bra och det är viktigt att upprätthålla de samhällsviktiga funktionerna som finns på flygplatsen”, säger regionstyrelsens ordförande Denise Norström (S).
Läs mer i Sveriges Radio.

Mer om flyg:

 

Järnväg - Mälardalen – en vit fläck i infrastrukturplanen

Mälardalen, med Västmanland och Örebro län samt Eskilstuna och Strängnäs kommuner, står för en betydande del av Sveriges tillväxt. Det är en strategisk infrastrukturnod i landet med många exporterande företag och viktigt stråk för insatsvaror. Här finns nästan 30 000 arbetsgivare och över 700 000 invånare, varav 34 000 personer arbetspendlar till andra län. Därför är det märkligt att regionen är en vit fläck i förslaget till ny nationell transportinfrastrukturplan för 2022-2033.

Ett stort antal samhällsekonomiskt mycket lönsamma investeringar finns inte med och det påverkar både samhället och näringslivet i Mälardalen. Som företagens röst ryter vi nu till i ett antal debattartiklar. Länkar till debattartiklarna finns på vår webbsida.
Läs mer i Handelskammaren Mälardalen.

Mer om järnväg:

 

Sjöfart - Sjöfartsverket tar över driften av isbrytningsverksamheten

Sjöfartsverket har beslutat att ta hem driften av isbrytningen. Sedan 2000 har tjänsten köpts in av en privat aktör, inklusive bemanningen. Övergången sker tidigast 1 maj 2023 när nuvarande avtal löper ut. Under den senaste avtalsperioden har isbrytningen klassats som en samhällskritisk resurs. Även kringliggande faktorer som IT, miljö, HR och säkerhetsfrågor har förändrats. Dessutom kommer medarbetarna på våra isbrytare sannolikt få ett något förändrat uppdrag i framtiden, exempelvis genom ett ökat samarbete med Försvarsmakten. Med bakgrund av detta har därför Sjöfartsverket beslutat att inte längre upphandla isbrytardriften.
Läs mer i Infrastrukturnyheter.

Mer om sjöfart:
  • DEBATT: "Västmanland – en vit fläck i infrastrukturplanen". Jenny Emeren, Handelskammaren Mälardalen. VLT
  • DEBATT: ”Isbrytning i Mälaren ligger i nationens intresse”. Marcus Dahlsten, Transportföretagen & Eric Tedesjö, Sveriges Hamnar. Dagens Samhälle
  • Containerpriser löper amok – nästan två miljoner kronor om dagen. Transportnet
  • Utsläppsfria fartygets räckvidd ska bli 7 400 km. Ny Teknik
  • Corehamnar vill att staten tar större ansvar. Sjöfartstidningen

 

Väg - Nationell satsning på laddinfrastruktur för lastbilar

Jönköping Energi har inlett samarbete med Öresundskraft, Mälarenergi, Göteborg Energi och Tekniska verken i Linköping om fortsatt utbyggnad av laddlösningar för lastbilar. Elektrifiering av tunga lastbilar ställer höga krav på laddinfrastruktur och energisystem. Fordonen rör sig över stora ytor och behöver laddning såväl hemma som på väg. I Helsingborg är Öresundskraft tidigt ute och bygger en laddstation för lastbilar i samarbete med Volvo Trucks. Nu avser de fem företagen att tillsammans med nationella aktörer i logistikbranschen att bygga ut laddinfrastrukturen för lastbilar i en större nationell satsning.
Läs mer i Infrastrukturnyheter.

Mer om väg:

Omvärldsspaning infrastruktur

Varje månad gör Handelskammaren Mälardalen en omvärldsspaning med nyheter, aktuell forskning, politisk debatt med mera. Handelskammarens Infrastruktur- och logistikbevakning innehåller lokala, nationella och internationella spaningar.