Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Norsk-svenskt järnvägssamarbete gynnar Mälardalen

Riksdagens trafikutskott vill att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att utreda projektet Oslo-Stockholm tillsammans med norska Jernbanedirektoratet. Därför har man fattat beslut om att på eget initiativ lämna förslag till Riksdagen om att behandla frågan.

Järnvägsprojektet Oslo-Stockholm 2.55 beräknas kosta 60 miljarder där analyser visar att staten får tillbaka 1,20 kronor på varje satsad krona. Av de sextio miljarderna förväntas Norge betala 20 miljarder och Sverige 40 miljarder. Av dessa är 20 miljarder upprustning av befintlig järnväg som sannolikt ändå måste genomföras.

- Vår region ligger mitt på stråket och skulle gynnas mycket av en snabbare och mer robust tågförbindelse. Därför har vi jobbat aktivt med frågan i flera år och det här är ett stort steg framåt även om formellt beslut ska tas i Riksdagen, säger Handelskammaren Mälardalens VD Jenny Emerén

Fullt utbyggd halverar satsningen restiden från dagens 6 timmar till tre timmar med sex stopp. Trafikverket föreslår i förslaget till nationell infrastrukturplan att det bör göras en gemensam svensk-norsk utredning till utveckling av järnvägen, men anser sig inte kunna agera utan ett konkret uppdrag från regeringen. Norge har redan gått vidare och den norska regeringen och myndigheter förväntar sig nu att Sverige ska agera.

En gemensam utredning med norska Jernbanedirektoratet skulle utreda möjligheterna att etappvis utveckla stråket Oslo- Stockholm samt ge förslag på hur åtgärderna kan finansieras.

- Bolaget Oslo-Stockholm 2.55 har gjort en gedigen kostnadskalkyl som visar att detta förmodligen är Skandinaviens mest lönsamma järnvägsprojekt, säger Jenny Emerén

Trafikutskottet är ett av 15 utskott. Det är i utkotten ledamöterna förbereder riksdagens beslut. När ett utskott presenterat sitt förslag till beslut ska alla riksdagens 349 ledamöter ta ställning till förslaget.

För mer information, vänligen kontakta: