Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Mälardalen – en vit fläck i infrastrukturplanen

Mälardalen, med Västmanland och Örebro län samt Eskilstuna och Strängnäs kommuner, står för en betydande del av Sveriges tillväxt.

Det är en strategisk infrastrukturnod i landet med många exporterande företag och viktigt stråk för insatsvaror. Här finns nästan 30 000 arbetsgivare och över 700 000 invånare, varav 34 000 personer arbetspendlar till andra län. Därför är det märkligt att regionen är en vit fläck i förslaget till ny nationell transportinfrastrukturplan för 2022-2033.

Ett stort antal samhällsekonomiskt mycket lönsamma investeringar finns inte med och det påverkar både samhället och näringslivet i Mälardalen. Som företagens röst ryter vi nu till i ett antal debattartiklar. Du hittar dem här:

Vlt: https://www.vlt.se/2022-01-28/vastmanland--en-vit-flack-i-infrastrukturplanen

NA: https://www.na.se/2022-01-31/orebro-lan-ar-en-vit-flack-i-infrastrukturplanen

Eskilstuna-Kuriren: https://ekuriren.se/asikter/artikel/eskilstuna-ar-en-vit-flack-i-infrastrukturplanen/j88y9kpj

Handelskammaren Mälardalen är en oberoende privat näringslivsorganisation med ett lika viktigt som tydligt uppdrag: att företräda företagens intressen och bidra till framgång, lokalt och globalt för både små och stora företag. Som medlem är du med och bidrar till vårt opinionsbildande arbete. Nyfiken? – läs mer här