Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Export till UK – nya regler från januari

Efter intensiva förhandlingar enades till sist Storbritannien och EU om ett handelsavtal som trädde i kraft den 1 januari 2021. Det är ett brett avtal som underlättar både export och import till Storbritannien.

Avtalet innebär fortsatt tull- och kvotfrihet för varor som uppfyller ursprungsreglerna. Däremot kommer det att bli mer administration och dokumentation. Handelskammaren hjälper till och utfärdar de handelsdokument som du behöver, till exempel ursprungsintyg.

Samlad information
Beroende på vilken bransch man verkar inom kan det krävas flera åtgärder för handel med Storbritannien, exempelvis EORI-nummer och ommärkning av varor. Storbritanniens regering har skapat en hemsida med samlad information om vad företag inom EU behöver veta när det gäller import och export till Storbritannien utifrån det nya handelsavtalet.

Anneke Olsson

  • Exportadministratör
  • Handelsdokument och exportfrågor