Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Pandemilagen – begränsningar i verksamhet från 10 januari

Den 8 januari beslutade riksdagen att anta den nya tillfälliga pandemilagen. Med stöd av den nya lagen har regeringen fattat beslut om en ny förordning, kallad ”begränsningsförordningen”, som innebär att rättsligt bindande regler införs från och med denna vecka för följande verksamheter:

  • Gym- och sportanläggningar för inomhusaktivitet
  • Badhus (inklusive omklädningsrum vid utomhusbad)
  • Handelsplatser (definition nedan)
  • Platser som hyrs ut för privata sammankomster (definition nedan)
  • Allmänna sammankomster (t.ex. filmvisning, konserter och teater, begravningsceremonier)

Folkhälsomyndigheten har med stöd av begränsningsförordningen tagit fram mer detaljerade föreskrifter. För butiker (inklusive varuhus och gallerior), gym och sportanläggningar inomhus samt badhus innebär de nya reglerna att det nu bli obligatoriskt att beräkna det maximala antalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt. Maxantalet ska dokumenteras, och får inte överskridas och för besökare så ska det skyltas vid alla entréer vilket maxantalet är. Det ska erbjudas möjlighet att tvätta händerna, eller så ska det finnas handdesinfektion.

Folkhälsomyndigheten kommer också i föreskrifter ta fram anvisningar för hur trängsel kan undvikas. Det kan vara alternativa lösningar till fysiska köer eller att besökare anvisas till en särskilt angiven in- eller utgång.
Vid privata sammankomster som till exempel i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut införs genom den beslutade begränsningsförordningen en deltagargräns om max 8 personer.

Som yrkesmässig verksamhet räknas aktiebolag, handelsbolag, enskilda näringsidkare men även ekonomiska föreningar, ideella föreningar, stiftelser och trossamfund.

Länsstyrelserna har tillsynsansvaret för att se till att dessa regler följs och på deras hemsidor finns mer information för dig som näringsidkare.

Mer information

Mer information om de regler som gäller för berörda verksamheter finns på Länsstyrelsens hemsida: