Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Brexit

EU:s och Storbritanniens förhandlare har efter månader av förhandlingar nu enats om ett avtal. Om avtalet godkänns av medlemsländerna kan avtalet börja gälla provisoriskt från den 1 januari.

– Det är glädjande att förhandlarna lyckades gå i mål. Det innebär större förutsägbarhet för företag och medborgare och en betydligt bättre situation än om Storbritannien lämnar utan ett avtal. Men allt är inte klart än, säger Anders Ahnlid, generaldirektör på Kommerskollegium.

För att avtalet ska tillämpas provisoriskt måste det också godkännas av Storbritannien liksom av alla EU:s medlemsländer i ministerrådet. Det brittiska parlamentet förväntas rösta om förslaget den 30 december. EU-parlamentet kommer sedan behöva rösta om avtalet efter årsskiftet för att avtalet ska kunna träda i kraft permanent.

På Kommerskollegium kommer de delar av avtalet som berör utrikeshandeln nu att granskas i detalj.

Anneke Olsson

  • Exportadministratör
  • Handelsdokument och exportfrågor