Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

För framåtlutade företag ser framtiden ljus ut

Vi ser en helt ny spelplan växa fram med stor osäkerhet i den globala handeln, där ett avtal inte längre är ett avtal och där vi tycks gå mot mindre samverkan istället för mer. Under pandemin fick vi ett tydligt exempel när gränser mellan handelsländer plötsligt stängdes, även när det gällde viktig medicinsk utrustning. Samtidigt finns det något som alltid kommer att binda ihop oss, oavsett handelskrig och Brexit: vi delar på samma planet.

När länder sticker huvudet i sanden eller kanske till och med aktivt motarbetar klimatomställningen så kan näringslivet steppa upp. För hållbarhet handlar om mer än klimatet. Det handlar också om det sociala, om att göra schyssta affärer både för människorna och miljön. Och det kan man tjäna pengar på.

Jobbet måste börja på hemmaplan, men kan användas för att få fördelar över hela jordklotet.

FN:s Agenda 2030 med de 17 globala utvecklingsmålen är en bra utgångspunkt. Det sätter ramarna för vilka mål som är viktiga. Två av dem berör näringslivet lite extra: att säkerställa en hållbar industri, innovationer och infrastruktur (mål 9) samt hållbar konsumtion och produktion (mål 12). I den högkonjunktur som Sverige och delar av världen har befunnit sig i har tydliga ekonomiska incitament saknats för att skynda på omställningen. Det har funnits en marknad för alla. Nu har som sagt spelplanen ändrats och med krympande ekonomier, mer medvetna konsumenter och sannolikt ny lagstiftning kommer det inte att finnas plats för alla företag.

Vinnarna kommer att vara de som identifierar sina väsentliga frågor utifrån hållbarhetsområdet och snabbt integrerar dem i sin grundaffär. Det är ingen slump att IKEA slår upp dörrarna till sin första second hand-butik i Eskilstunas återbruksgalleria ReTuna i höst.

Det handlar också om att tänka nytt och hitta nya affärsmodeller. Här kan många företag få mer robusta och resilienta leveranskedjor genom att tänka mer cirkulärt. Spendrups bryggeri har investerat i en helt unik anläggning i Grängesberg för att producera pellets av drav, som är en restprodukt vid öltillverkningen. Pelletsen behöver de själva, men de hade lika gärna kunna sålts vidare och gått på export.

Dessa framåtlutade företag kan ändå komma att få det tuff jämfört med många av de nya företag som startas idag och som har hållbarhetsfrågorna med sig redan i sitt dna, men de kommer ändå att vara med i matchen. Kommer du?

Global utsikt

Denna krönika publicerades i senaste numret av Global utsikt, Handelskammarens affärsmagasin.

Hållbarhet en av flera frågor som Handelskammaren Mälardalen arbetar med för att bygga långsiktig tillväxt tillsammans med medlemsföretagen. I kalendariet finns aktuella seminarier och kurser, exempelvis "Hållbart företagande i praktiken". Kontakta oss gärna med dina önskemål.