Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Pressrelease: Norska regeringen signalerar utredning om alternativ finansiering av Oslo-Sthlm i kommande transportplan

Under Osloregionens webbinarium ``Fremtidens grenseløse togforbindelser`` gav företrädare för den norska regeringen tydliga signaler om att Jernbanedirektoratet ska få i uppdrag att utreda finansieringsfrågan för en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm.

- Det var en tydlig och välkommen signal från den norska statssekreteraren. Den norska regeringen har följt vårt arbete, tycker att det är spännande, och vill nu ge Jernbanedirektoratet i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en alternativ finansieringslösning för projektet. Det skulle vara stort steg framåt, säger Jonas Karlsson, VD Oslo-Sthlm 2.55.

Oslo-Sthlm 2.55 har tidigare låtit undersöka vad det skulle kosta om den norska och svenska staten valde att brukarfinansiera de nya järnvägslänkarna som krävs för att nå Trafikverkets mål om en restid under tre timmar mellan huvudstäderna. De finansiella studierna för projektet visar att en blygsam höjning av dagens biljettpris, och betydligt billigare än kostnaden för att flyga, är fullt tillräcklig för att finansiera en ny järnvägslänk över gränsen.

- I slutändan finns flera alternativ till hur järnvägsförbindelsen skulle kunna byggas, finansieras och betalas. Vi har visat att en ny förbindelse över gränsen mellan Sverige och Norge i relationen mellan Oslo och Stockholm är lika lönsam som Öresundsbron både för samhället och som ren investering. Det som behövs nu är en offentlig utredning som väljer väg framåt, säger Jonas Karlsson.

I dag tar tågresan drygt fem timmar. Därför väljer nästan alla resenärer att ta flyget mellan huvudstäderna. Varje år sker 1,4 miljoner resor mellan Arlanda och Gardermoen - medan bara 200 000 resenärer per år väljer tåget. Med förbättringar av befintliga spår och två nya länkar, en på den svenska och en på den norska sidan, vore det fullt möjligt att göra en betydligt klimatsmartare och billigare resa med tåg på under tre timmar.

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Faktaruta

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.