Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik oktober

Omvärldsspaningen för oktober månad innehåller ett brett urval av nyheter. Bland annat Stockholms handelskammare: Lägg ned Bromma Flygplats, debattinlägg: ”Ta bort godstrafikens banavgifter för att minska koldioxidutsläppen”, ny flyttar godstrafiken till nya Norvik hamn och Regeringen vill få fart på nya elvägar.

Flyg - Stockholms handelskammare: Lägg ned Bromma Flygplats

Stockholms handelskammare slår i en ny rapport fast att en nedläggning av Bromma flygplats, tillsammans med utbyggnad av Arlanda, skulle vara en ekonomisk plusaffär på 44 miljarder kronor.

Handelskammaren pekar i rapporten på flera fördelar med en stängning av Bromma, då till exempel bostäder och kontor kan byggas på området. Men förutsättningen är att Arlanda byggs ut med en ny bana för att klara en beräknad trafikökning.
Läs mer i Transportnet.

Mer om flyg:

 

Järnväg - DEBATT: ”Ta bort godstrafikens banavgifter för att minska koldioxidutsläppen”. Johan Warenlöv, PA Consulting

För att påskynda klimatomställningen och hjälpa en hårt kämpande bransch behöver godstrafikens banavgifter tas bort, föreslår Johan Warenlöv, järnvägsexpert på PA Consulting. Covid-19 har slagit hårt mot järnvägen som bransch. Exempelvis har antalet resenärer minskat drastiskt till följd av Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att hantera smittspridningen.
Läs mer i NyTeknik.

Mer om järnväg:

 

Sjöfart - Godstrafiken flyttar till nya Norvik hamn

Efter fyra år står containerhamnen helt färdig och i somras anlände det första godståget till Stockholm Norvik Hamn. Industrispåret som är drygt fyra kilometer, kopplar samman den nya hamnen med det befintliga järnvägsnätet.
Läs mer i Infrastrukturnyheter.

Mer om sjöfart:

 

Väg - Regeringen vill få fart på nya elvägar: ”Nu kör vi”

Regeringen presenterar fyra förslag för att på allvar få igång elektrifieringen av vägar. ”Nu slutar vi testa, nu kör vi”, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). En elektrifieringskommission tillsätts med uppdrag att påskynda elektrifieringen av hela transportsektorn. Den ska ledas av Tomas Eneroth och bestå av företrädare för myndigheter och näringsliv.
Läs mer i NyTeknik.

Mer om väg:

 

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Omvärldsspaning infrastruktur

Varje månad gör Handelskammaren Mälardalen en omvärldsspaning med nyheter, aktuell forskning, politisk debatt med mera. Handelskammarens Infrastruktur- och logistikbevakning innehåller lokala, nationella och internationella spaningar.