Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Kompetenssatsning stärker den regionala besöksnäringen

Handelskammaren Mälardalen leder satsning på utveckling av kompetens inom besöksnäringen för att lindra pandemins effekter på branschen. Femton besöksnäringsföretag i Västmanland, Örebro län och Östergötland deltar just nu i en tvåårig kompetenssatsning med fokus på ledar- och medarbetarskap, branschspecifika utbildningar och långsiktig strategisk kompetensförsörjning.

Många branscher har drabbats svårt ekonomiskt av covid-19 pandemin. En av de hårdast drabbade är besöksnäringen där företag har tvingats ta stora varsel- och permitteringsåtgärder. För att lindra de ekonomiska konsekvenserna på näringen och stärka individers ställning på arbetsmarknaden beviljade svenska ESF-rådet medel till en satsning på kompetensutveckling av personal inom besöksnäringen. Projektet leds av Handelskammaren Mälardalen i samverkan med Region Västmanland (projektägare), Region Örebro län och Region Östergötland.

- Det är viktiga insatser som behövs här och nu, men det handlar också om att bidra till långsiktigt hållbara personer och företag inom näringen, säger Handelskammaren Mälardalens VD Jenny Emerén.

I oktober gick projektet in i genomförandefasen och utbildningsinsatserna startar efter årsskiftet. Utbildningarna kommer baseras på kompetensbehovsanalyser genomförda av de deltagande företagen. Det rör sig om insatser inom bland annat ledarskap, medarbetarskap och digitalisering men även branschspecifika utbildningar som till exempel gastronomi, dryckeskunskap och marknadsföring.

- Utöver kompetensinsatser på individnivå kommer vi även stärka företagens förmåga att arbeta med strategisk kompetensförsörjning, till exempel utveckling av arbetsgivarvarumärket eller av rutiner för handledning och introduktion av nya medarbetare. Vi har också som mål att stärka samverkan med utbildningsystemen för att säkra att utbildningar leder till de kompetenser och färdigheter som branschen efterfrågar, berättar Maria Granberg, huvudprojektledare, Handelskammaren Mälardalen.

Projekt Besökskraft pågår mellan 1 juli 2020 och 31 december 2022 och har tilldelats 12,2 miljoner kronor. Läs mer om projektet på Region Västmanlands webb.

Följande företag medverkar i projektet

- Västmanland: Färna herrgård, Steam Hotel, Aros Congress Center AB, Aros Congress Center Holding AB, Plaza Hotel, Elite Stadshotellet Västerås, Sala Silvergruva, Orresta Golf & Konferens

- Örebro län: Conventum, Elite Stadshotellet Örebro, Loka Brunn, Gustavsvik Resort

- Östergötland: Vadstena Klosterhotell, The Lamp Hotel, Östgöta Kök

Svenska ESF-rådet arbetar på uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet och fördelar medel från Europeiska socialfonden. De är till för att stärka sysselsättningen i Europa och finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.