Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Ica Vintrosa, ett gott exempel på företag som arbetat med energifrågor

Ica Vintrosa har jobbat i flera år med energibesparing, men just under 2020 har de fått ett stort bidrag och kunnat byta till ett väldigt energismart kylsystem. Nu har de fått första resultaten efter sommaren att bytet har gett en minskning med ungefär 20 % av de totala energikostnaderna bara sen i maj.

Kontakt

Ylva Gullberg

Regional utveckling – Energi och klimat
Region Örebro län

Tel: 019-602 37 91
E-post: ylva.gullberg@regionorebrolan.se

www.regionorebrolan.se/energikontoret