Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Proaktivitet i hållbarhetsfrågor lönar sig

Vänta inte på att växla upp hållbarhetsarbetet, det kommer att bli ett krav antingen från kunder eller via lagar och regler. De företag som tar hållbarhetsfrågorna på allvar kommer att vara konkurrenskraftiga. Bilden var entydig när Hållbarhetsarenan arrangerades.

En av de inbjudna externa var Spendrup Bryggeriers hållbarhetschef Anna Lidström och hon lyfte fram hur ägarnas värderingar i kombination med kundernas efterfrågan har bidragit till ett aktivt och tydligt hållbarhetsarbete.

- Idag producerar vi exempelvis stora mängder ekologisk öl vilket efterfrågades av både Systembolaget och andra kunder såsom festivalen Way out West, säger Anna Lidström

Spendrups har även investerat i en anläggning i Grängesberg som omvandlar drav, en restprodukt från öltillverkningen, till pellets som i sin tur används som bränsle i tillverkningen. Denna typ av cirkulära affärer och ökad självförsörjningsgrad är något som Sara Bronner, hållbarhetsrådgivare på Bronner&Bronner, tror kommer att bli allt vanligare.

- Pandemin har synliggjort behovet av med robusta och resilienta leverantörskedjor, säger Sara Bronner.

 

En annan trend som lyftes var hur vi ser på framtidens kontor. Sannolikt bidrar pandemin till att vi blir ännu mer flexibla och att man kan se mer av tillfälliga kontor, till exempel vid projekt, där man samlokaliserar sig där det just då passar bäst. Samverkan mellan företag som delar lokaliteter kan bli vanligare men också att man blandar olika typer av verksamhet.

- Nya sätt att befolka stadskärnor, exempelvis som i Helsingborg där skolor har flyttat in i tomma centrala lokaler kan vi också komma att se mer av, säger Elin Sandström, hållbarhetsspecialist på White arkitekter.

Att vara kreativ, se nya affärsmodeller och väva in hållbarhet i företagets affär behöver inte kosta pengar utan något som de flesta kan göra. Expertpanelens råd var att ta sig tid och prioritera det arbetet redan nu.

Läs också Ny kurs för framåtlutade företag:

https://handelskammarenmalardalen.se/2020/09/01/konkret-kunskap-ska-oka-foretagens-hallbarhetsarbete/