Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik september

Omvärldsspaningen för september månad innehåller ett brett urval av nyheter. Bland annat vätgas är framtiden för flyget enligt Airbus, kommuner och företag värnar godsstråket genom Bergslagen, Trafikverket färdigställer Södertälje sluss efter fyra års försening och Scanias el-lastbilar är här.

Flyg - AIRBUS: Vätgas är framtiden för flyget

Att driva flygplan med hjälp av vätgas är framtiden för flygbranschen. I alla fall om man får tro Airbus som har lanserat tre olika koncept med vätgas-flygplan som ska vara i trafik år 2035 och ha en räckvidd på över 370 mil. Airbus koncept är tre olika flygplanstyper som alla ska drivas med hjälp av vätgas och ska ha plats för mellan 100 och 200 passagerare och där det konceptet med längst räckvidd ska kunna flyga över 370 mil. Den europeiska flygplanstillverkaren räknar med att ha flygplanskoncepten i kommersiell trafik år 2035.
Läs mer i Flyg24nyheter.

Mer om flyg:
  • Så ska Heart Aerospace bygga Sveriges första elflygplan. NyTeknik
  • Swedavia: Lägg ner Bromma flygplats i förtid. Transportnet
  • Norwegian ska minska CO2-utsläppen med 45% senast 2030. Flyg24nyheter
  • Statligt stöd till flygbolag: De här har fått mest. Flygtorget

 

Järnväg - Kommuner och företag värnar Godsstråket genom Bergslagen

Kommuner och företag längs Godsstråket genom Bergslagen tror på en god framtid i stråket. Därför går de nu ut i en gemensam skrivelse till berörda regioner, kollektivtrafiknämnder, Trafikverket och Tåg i Bergslagen med en vädjan om att tillsammans förbättra förutsättningarna för att både personer och gods ska kunna resa på stråket. Risken är annars stor att framför allt persontrafiken skärs ner.

Sträckan som i första hand avses – mellan Gävle och Örebro – kantas av många stora företag. Stråket är en självklar väg för gods till och från bl.a. Gävle och Göteborgs hamnar. Men även persontrafiken behövs på sträckan för att underlätta arbetspendling och tillgänglighet till utbildningar.
Läs mer i Infrastrukturnyheter.

Mer om järnväg:

 

Sjöfart - Trafikverket färdigställer Södertälje sluss efter fyra års försening

Trafikverket kommer att färdigställa de resterande delarna av Södertäljes nya sluss och kanal. Det kommer att ske i nära samarbete med Sjöfartsverket och dess expertis. Projektet som är en del av det större Mälarprojektet har drivits av Sjöfartsverket sedan 2016. Sjöfartsverket kommer att vara anläggningsägare och ansvara för driften när projektet är klart. Arbetet kommer därför att ske i nära samarbete mellan de två myndigheterna. Trafikverket fick 2019 en ny instruktion från regeringen som ger Trafikverket möjlighet att driva och ansvara för stora sjöfartsprojekt. Syftet är att samla stora och komplexa infrastrukturprojekt hos en stor beställare på ett sätt som förenklar exempelvis upphandling, projektering och framdrift.
Läs mer i Infrastrukturnyheter.

Mer om sjöfart:

 

Väg - Scanias el-lastbilar är här

Nu lanserar Scania sina elektrifierade lastbilar, som främst är avsedda för närtrafik i städer och butiksdistribution. Under kommande år ska Scania fortsätta utveckla utbudet av elfordon för alla områden, inklusive för fjärrtrafik och anläggningsdrift. Utöver frakt- och kyltransporter kan el-lastbilarna användas med påbyggnader som växelflak, tippflak, cementblandare och för sophämtning liksom för brand- och räddningstjänst. Den helelektriska lastbilen har räckvidd upp till 25 mil.
Läs mer i Transportnet.

Mer om väg:

 

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Omvärldsspaning infrastruktur

Varje månad gör Handelskammaren Mälardalen en omvärldsspaning med nyheter, aktuell forskning, politisk debatt med mera. Handelskammarens Infrastruktur- och logistikbevakning innehåller lokala, nationella och internationella spaningar.