Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Handelsstatistik första halvåret

Kraftig nedgång i utrikeshandeln under första halvåret 2020

Sveriges handel sjönk kraftigt första halvåret i år jämfört med motsvarande period 2019. Under april och maj tappade varuexporten och varuimporten 15–25 procent jämfört med motsvarande månader 2019. Det framgår av Kommerskollegiums statistik över utrikeshandeln första halvåret 2020.

Rapporten innehåller ett eget kapitel för sjukvårdsvaror under coronapandemin. Den svenska importen av personlig skyddsutrustning från EU var oförändrad första halvåret 2020 jämfört med motsvarande period föregående år men ökade med omkring 32 procent från länder utanför EU. Sveriges handel med läkemedel gick emot den generella trenden för svensk utrikeshandel och ökade kraftigt första halvåret 2020 både inom och utanför EU.

Anneke Olsson

  • Exportadministratör
  • Handelsdokument och exportfrågor