Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Satsar du på affärer i Tyskland?

Nu erbjuder vi ett urval företag i Örebro och Västmanland en unik möjlighet att skapa nya affärer i Tyskland. Under 2020 kommer dessa företag att erbjudas expertrådgivning och tilldelas en egen mentor för att skapa de bästa förutsättningarna för en etablering eller utökade affärer i Tyskland.

Bakom detta erbjudande står Almi Mälardalen/Enterprise Europe Network i samverkan med Regional exportsamverkan i Västmanland och Örebro län.
Vill Du bli ett av dessa företag? Då ska Du anmäla ditt intresse till ”Go Germany – fyra steg mot Tyskland” redan idag!

Programmet erbjuder:

● 4 skräddarsydda workshops inom utvalda och aktuella teman
● Rådgivningstillfällen med experter från både Sverige och Tyskland samt minst 3 träffar med en egen mentor som följer ditt företag under hela programmet
● Erfarenhetsutbyte med deltagande företag och experter
● Hjälp och stöd att ta fram en affärsmodell för din Tysklandssatsning

Vem kan delta?

De företag som bestämt sig för att Tyskland är rätt marknad och är redo för en satsning under 2020/2021. Antingen för att utöka en redan påbörjad affär eller för en helt ny etablering. Två personer från ditt företag bör kunna medverka på samtliga träffar samt avsätta tid att arbeta med er satsning däremellan. Ni måste ha säte i Västmanlands län eller Örebro län för att kunna delta.

Anmälan och kostnad

Anmäl ditt intresse via länken nedan senast den 13 november. Vi som arbetar med programmet kommer sedan att kontakta dig för en intervju med möjlighet att bli antagen till ”Go Germany - fyra steg mot Tyskland”.

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Faktaruta

Information
  • Programmet finansieras av Tillväxtverket, Almi Mälardalen/ Enterprise Europe Network, Region Örebro län samt Region Västmanland.
  • Deltagaravgiften är därmed subventionerad till 10 000 kr exkl. moms per företag.
  • Handelskammaren Mälardalen deltar som delprojektledare i Västmanland.
Kontaktuppgifter

Enterprise Europe Network/Almi Mälardalen: