Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Skapa effektiva digitala möten med energi

Är du bra på digitala möten så blir ofta dina fysiska möten också bättre. Det var ett tips som Helena Söderström, med stor erfarenhet av att jobba i globala team delade, med sig av under Handelskammarens webinarium om digitala möten.

Corona-krisen har bidragit till att en majoritet av möten numera hålls digitalt. För att få effektiva möten krävs förberedelser. Helena Söderström gav några konkreta exempel.

  • Skicka ut allt material i förväg
  • Testa alltid tekniken 10 minuter innan

Men det handlar också om att hålla igång mötet på ett bra sätt. För att få energi är det viktigt med tydligt mål och agenda för mötet. Är det en liten grupp så är det en fördel om alla har sin mikrofon på och kan komma med spontana inspel, men är det en större grupp är det svårt vilket ställer högre krav på mötesledaren att fördela ordet. Det kan också vara smart att avrunda möte med positiv feedback exempelvis kring ett resultat som man har kommit fram till eller till någon som har kommit med bra förslag.

Varje tisdag under våren erbjuder Handelskammaren Mälardalen ett kostnadsfritt webinarium på aktuellt tema dig som är medlem. Se kalendariet för anmälan och mer information