Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Så påverkar coronautbrottet detaljhandeln

Krisen inom detaljhandeln fördjupas nu dag för dag. Coronapandemin kan dock även få oväntade konsekvenser. Det menar konsumtionsforskare Gabriella Wulff vid Göteborgs universitet.

Nästan helt tomma gator och ödsliga butiker. Situationen för detaljhandeln förvärras nu snabbt i takt med att det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) sprider sig i det svenska samhället.

– Det man kan se direkt är att den fysiska handeln minskar så märkbart, folk går helt enkelt inte till butiken, säger Gabriella Wulff, ekon. dr i företagsekonomi vid Centrum för Konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet.

Detaljhandeln är en stor arbetsgivare som år 2016 sysselsatte drygt 280 000 personer i Sverige, enligt siffror från organisationen Svensk Handel.

Den pågående pandemin slår nu mot många verksamheter:

– Många mindre företag är mer i riskzonen för att drabbas hårt, då större företag i de flesta fall har mer buffert, säger Gabriella Wulff.

Samtidigt som många arbetar deltid inom detaljhandeln, så är det vanligt med så kallad timanställning, vilket innebär att man endast arbetar när det finns en efterfrågan.
Det är ett sätt att vara flexibel för företaget, men gör att enskilda anställda kan bli särskilt utsatta när coronakrisen lett till att många affärsverksamheter så snabbt hamnat i en akut situation, menar Gabriella Wulff.

– Två, tre veckor tillbaka i tiden handlade diskussionen främst om hur man skulle säkra leveranserna från Kina. Nu när den värsta krisen börjar går över där, är frågan istället hur man ska kunna sälja varorna här.

Hon ser en stor risk för mer långsiktiga problem vad gäller till exempel klädbutiker:

– Kläderna köps ofta in per säsong, och blir det dålig försäljning under våren kan det bli svårt att sälja dem vid ett senare tillfälle, då de helt enkelt inte är aktuella då.

En annan möjlig konsekvens är att varorna kommer att behöva säljas till rabatterade priser. Det innebär lägre marginaler per produkt för företagen och därmed en sämre kalkyl än väntat, menar hon:

– Även det är problematiskt, där företagen redan i nuläget har identifierat att de istället behöver jobba med att minska antalet reor samt procentsatsen på reorna, då företagen annars riskerar att sälja med förlust.

Gabriella Wulff jämför med finanskrisen år 2007 och 2008, men menar att det här är så annorlunda på många sätt:

– Till exempel hamnar de fysiska butikerna nu i ett slags moment 22. För i dag kan man inte försöka locka kunderna till butiken med kampanjer och reor. I nuläget uppmanas ju människor att hålla sig borta från folksamlingar, vilket skapar ytterligare ett dilemma för affärer och butiker. Så det handlar enbart om att hitta sätt att få folk att handla på nätet.

Enskilda anställda kan bli särskilt utsatta. Hon konstaterar att företag nu på olika sätt försöker stävja den negativa trenden:

– Alternativa försäljningskanaler och nya branscher kan vinna mark, och då främst de som satsar på e-handel. Det gäller då för detaljhandeln att hitta sätt att nå ut. Ett exempel är särskilda ”Weekend Deals” samt rabatter som endast gäller för köp online.

Vad gäller e-handeln under den pågående krisen, så menar hon att det kan bli så att vi handlar mindre kläder och så kallade sällanvaror, men att situationen där många håller sig inomhus långa perioder även i vissa fall kan få en motsatt effekt:

– Jag kan tänka mig att det finns en möjlighet att folk söker sig till näthandel för att man saknar social stimulans, säger hon, och fortsätter:

– Det här fenomenet studerades i den svenska rapporten ”Clicking the boredom away” från 2019. Och man kan ju tänka sig att det i tider av kris och oro kan finnas en sådan tendens, där man också lägger mer tid på hemmiljön och känner en lust att köpa saker dit och göra det finare.

Men i längden så tror Gabriella Wulff att många butiker som redan i nuläget kämpar hårt för att locka människor till affären genom olika upplevelser riskerar att snabbt få sin verksamhet helt raserad.

– Det så kallade ”click and collect”, där man gör beställningen online, men hämtar varan i butik, till exempel. Det är en av strategierna som inte alls fungerar i nuläget, vilket gör att man går miste om chansen till merförsäljning, vilket är en av tankarna bakom strategin.

Andra erbjudanden, som fri frakt och i vissa fall även hemleverans och fria returer, kan vara riskabelt, eftersom det visat sig ofta leda till så många returer. Skulle man som mindre företagare börja erbjuda det nu, riskerar man få problem i ett senare skede.

– Mina tips i den här situationen är att man ska försöka att ställa om till e-handel, och utnyttja det i större utsträckning. Erbjuda fri frakt, men inte fria returer. Försöka minska kostnaderna och förhandla fram en reducerad hyra för lokalen.

– Det är en tuff situation, men det finns saker man kan göra.

Artikeln är hämtad från Handelshögskolan i Göteborg.
Text: Agnes Faxén