Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

ICC & WTO | HANDELSHINDER

Tillsammans med WTO kommer ICC löpande att genomföra undersökningar om vilka utmaningar företag möter i tullprocesser och -hantering.

Insamlad data kommer att anonymiseras och delas med Världsbanken, UNCTAD and the Världstullorganisationen (WCO) för att hjälpa länder att förstå hur de bäst kan underlätta företags handlande. Studien innehåller endast tre frågor. Passa på att delta redan idag! »