Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Den viktiga bryggan mellan skolan och arbetslivet

För många av ungdomarna i Örebro län är deras första steg ut på arbetsmarknaden ett jobb inom restaurang- eller cafébranschen, en bransch som redan drabbats hårt av den rådande situationen med coronaviruset. Därför behöver bryggan mellan skolan och arbetslivet nu finnas på plats, mer än någonsin, för att skapa en bra matchning mellan arbetsgivare och framtidens medarbetare. Vi på Handelskammaren Mälardalen gör den bryggan starkare med vår satsning på Arbetsmarknadskunskap (AMK).

Tre kommunikatörer från Handelskammaren Mälardalen besöker årligen tusentals elever i länets skolor för att föreläsa om arbetsmarknaden ur ett arbetsgivarperspektiv. Men hur fungerar det nu när många skolor fått införa distansundervisning på grund av coronviruset?

Sofia Ölund arbetar som kommunikatör inom AMK och svarar på ett par frågor om situationen just nu.

Ni är vanligtvis ute på länets högstadie- och gymnasieskolor, hur påverkade är ni just nu av coronaviruset?

- Vi är jättepåverkade eftersom  gymnasieskolorna bedriver sin undervisning på distans och de flesta högstadieskolor har restriktioner mot besökare utifrån. Men, det finns fortfarande ett par skolor i länet som vill ha besök som vanligt, så några elever träffar vi!

Okej! Men hur fungerar det att besöka en skola nu med tanke på risker för smittspridning?

- Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer både när vi träffar elever, lärare och arbetsgivare. Vi tvättar händerna ofta, tar inte i hand och försöker hålla 1-2 meters avstånd från de elever vi pratar med. Självklart går vi inte heller till jobbet om vi skulle vara det minsta sjuka.

Om alla skolor stänger helt och situationen blir långdragen, hur skulle det kunna påverka verksamheten tror du?

- Som för alla andra avdelningar hos oss på Handelskammaren  jobbar vi med att ställa om verksamheten så vi kan möta nya förutsättningar. Vi erbjuder vårt digitala lärarmaterial till skolorna, där uppgifterna är kopplade till läroplanen och kan användas på distans. Materialet tar upp våra fyra teman utbildning, attityd, erfarenhet, och vikten av att söka information. Vi tittar även på lösningar där vi kan vara med när lärare eller SYV har distanslektioner, och vi har fortsatt tät dialog med arbetsgivare för att vara uppdaterade om vad som sker på arbetsmarknaden.

Så ni kan fortfarande bedriva Arbetsmarknadskunskap i vår?

- Absolut! Vi har ett uppdrag i länet att vara bryggan mellan skola och arbetsliv, så det kommer vi fortsätta vara trots coronaviruset. Jag törs säga att Arbetsmarknadskunskap aldrig tidigare varit så viktigt och aktuellt som det är nu när det snabbt kan ske stora förändringar på arbetsmarknaden. Många ungdomars väg in på arbetsmarknaden startar med ett jobb inom restaurang eller café, en bransch som redan blivit hårt drabbad. Då behöver eleverna börja se sig om efter fler branscher att få sitt första jobb inom. Förutom att vi har i uppdrag att lyfta branscher som har brist på personal, till exempel  vård, skola och teknik, så har vi under våren också i uppdrag att stötta elever som ska ut på feriejobb till sommaren.

Elise Fahlander

  • Kommunikationsansvarig

Emma Karlsson

  • Koordinator
  • Relocation Service

Sofia Ölund, Kommunikatör Arbetsmarknadskunskap