Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Standarder för medicinteknisk och personlig skyddsutrustning blir gratis

Europeiska standarder för medicinteknisk utrustning och personlig utrustning blir nu gratis för företag att använda. Det gäller under tiden coronaviruset bekämpas. Syftet är att öka produktionen av bland annat ansiktsmasker och engångshandskar till sjukvården.

Beslutet kommer från två europeiska organisationer som tar fram europeiska standarder, Cen och Cenelec. Elva europeiska standarder, CE-standarder, och tre internationella standarder, Iso-standarder blir gratis. Standarderna gäller personlig skyddsutrustning som används inom sjukvården och som nu blivit bristvaror på grund av coronaviruset.

– Det här är till för alla företag som kan tänka sig och har möjlighet att producera skyddsutrustning. Genom att få fri tillgång till standarder kan de direkt få kännedom om vilka krav till exempel ansiktsmasker och engångshandskar måste uppfylla för att kunna säljas, säger Kristina Loboda, utredare på Kommerskollegium.

Standarder garanterar säker produkt

I vanliga fall måste företagen köpa standarderna för att få ta del av vilka krav som ställs på en viss vara. När företaget köpt standarderna och följt anvisningarna får de en CE-märkning som berättar att produkten är tillverkad enligt den europeiska standarden eller en Iso-märkning om det är en internationellt framtagen standard. Märkningen garanterar att varan är säker och att den följer lagstiftningen.

– Genom att göra standarderna fritt tillgängliga på det här sättet så kan EU förvissa sig om att de produkter som nu tas fram lever upp till den högsta skyddsnivån. Det underlättar också för företag, som kanske producerar något liknande, att snabbt kunna ställa om och börja producera medicinska produkter som det är brist på, säger Kristina Loboda.

Cen och Cenelec tog beslutet i samråd med sina medlemmar i alla EU-länder. I Sverige är det Svenska institutet för standarder, Sis. För att få tillgång till standarderna kan företag och andra intresserade registrera sig på Sis webbplats.

Standarder i kampen mot covid-19 på Sis webbplats