Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

EUs riktlinjer för export följs inte

Nya handelshinder uppstår när medlemsstaterna i EU inte följer de gemensamma riktlinjerna för export.

Flera extraordinära åtgärder införs nu i handeln. Det kan gälla krav på tillstånd för export eller handelshindrande åtgärder vid gränserna. Europakommissionens riktlinjer följs helt enkelt inte av alla medlemsstater vilket flera av våra medlemsföretag i Handelskammaren har uppmärksammat.

Handelskamrarnas gemensamma funktion i Bryssel, Eurochambres ordförande och VD har skrivit till kommissionens ordförande i frågan om medlemsstaternas agerande i Coronakrisen. Det handlar om problem med varuflöden till följd av att gränskontroller och otydliga regler införts av de enskilda EU-länderna. Hela brevet kan du läsa här

Kontakta oss om du vill ansöka om exporttillstånd eller får problem med handeln så hjälper vi dig rätt.

Anneke Olsson

  • Exportadministratör
  • Handelsdokument och exportfrågor

Bakgrund

De europeiska leveranskedjorna upprätthålls genom ett omfattande nät av godstransporttjänster, innefattande alla transportsätt. En kontinuerlig och oavbruten godstransport på mark, vattenvägar och i luften är avgörande för att EU:s inre marknad ska kunna fungera och för att den ska kunna reagera effektivt på den rådande folkhälsokrisen.