Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Försenad sluss skapar oro för sjöfarten

Ombyggnaden av Södertälje sluss försenas med två år och kommer att bli 1 miljard dyrare än beräknat. Anledningen är att entreprenören inte tagit tillräcklig hänsyn till de geologiska förutsättningarna.

Förseningen gör att arbetet med Södertälje kanal och sluss väntas bli klart först under andra halvan av 2021. Samtidigt ökar kostnaden från 1,8 miljarder till 2,7 miljarder kronor. Enligt Sjöfartsverkets generaldirektör, Katarina Norén, kan detta innebära att sjöfarten minskar istället för att öka.

Ombyggnationen av slussen är en del av Mälarprojektet som ska förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal och Mälaren till Köping och Västerås.

Handelskammaren kritisk till avlysning
Handelskammaren Mälardalen och våra medlemsföretag har tidigare varit kritiska till den avlysning av Södertälje sluss som inleddes förra året och som begränsar framkomligheten för fartygen in i Mälaren. Efter dialogmöten och debattartiklar anpassade Sjöfartsverket avlysningstiderna, men de begränsade öppettiderna i kombination med brist på lotsar har varit en utmaning för företagen.
- Att tiden för ombyggnation nu förlängs med två år skapar en oro inför framtiden, även om beskedet inte var helt oväntat, säger Thor-Björn Käck som arbetar med infrastrukturfrågor hos Handelskammaren Mälardalen.
Handelskammaren har även lyft andra utmaningar inom Mälarsjöfarten, inte minst avsaknaden av finansiering för en om- eller nybyggnation av den viktiga Hjulstabron som är en förutsättning för att de stora fartygen ska nå hamnarna i Västerås och Köping. Läs debattartikeln här.

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel