Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Örebro fortsatt topprankat som logistikläge i Sverige

Örebroregionen har rankats som Sveriges näst bästa logistikläge år 2019. Det visar en ny ranking som branschtidningen Intelligent Logistik gjort.

Varje år utvärderar och rankar Intelligent Logistik Sveriges bästa logistiklägen. Örebroregionen har under de senaste åren placerats i topp flera gånger. Strategiska satsningar, stora nyetableringar, ett nytt logistikområde under utveckling i Törsjö, ett nytt forskningscentrum och en växande logistikkompetens är viktiga förklaringsfaktorer. I regionen finns också en mycket bra infrastruktur i form av vägar, järnvägar, landets största kombiterminal och en av Sveriges största fraktflygplatser.

– Att Örebro kommun är ett bra logistikläge är viktigt för nyetableringar av företag som skapar jobb för örebroarna. Hittills har logistikbranschen genererat över 2 000 nya arbetstillfällen. Förvaltningarna inom Örebro kommun arbetar aktivt med bland annat planläggning av verksamhetsmark för att vi ska kunna hålla oss i topp, så detta är ett glädjande besked, säger Kenneth Nilsson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Gott samarbete leder till goda effekter

– Ett starkt samarbete med övriga kommuner i länet, genom Business Region Örebro, skapar goda förutsättningar för att nyttja Sveriges demografiska mittpunkt (som finns i Hallsberg). Vi tar nu kliv framåt mot ny teknologi i samarbete med Örebro universitet med satsningar inom bland annat artificiell intelligens och autonoma system. Med dessa satsningar kommer vi även fortsättningsvis ligga längst fram, säger Göran Dahlén, näringslivsdirektör, Örebro kommun.

2018 fick Örebro hela 93 poäng i rankingen och delade förstaplatsen med Göteborg. Då kriterierna i årets ranking viktats om sjunker Örebros totala poäng till 89. Bland annat har närheten till den demografiska mittpunkten viktats ner, samtidigt som bland annat flödesvolymer fått ökad vikt i rankingen.

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Sveriges bästa logistiklägen 2019

Placering (förra årets placering)
1 (1), Göteborg, 93 poäng
2 (1), Örebro, 89 poäng
3 (4), Helsingborgsregionen, 86 p
4 (3), Östgötaregionen, 85 poäng
5 (6), Jönköpingsregionen, 81 poäng
6 (6), Eskilstunaregionen, 78 poäng
7 (5), Stockholm Nord, 77 poäng
8 (10), Malmöregionen, 74 poäng
9 (8), Stockholm Syd, 72 poäng
10 (9), Halmstadsregionen, 71 poäng
15 (12), Västerås/Köping, 61 poäng