Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Brexit - så förbereder man sig som företag

Tidpunkten för när Storbritannien lämnar EU närmar sig. Kommerskollegium har utrett brexit i ett flertal rapporter - allt från de olika alternativen till svenska intressen i de pågående förhandlingarna. Under arbetet har vi träffat företag, handelskamrar och branschorganisationer och bilden av vilka frågor som är viktiga att ställa sig som förberedelse blir allt tydligare. Anneli Wengelin, en av Kommerskollegiums brexitexperter förklarar varför.

Kommerskollegium har satt samman ett frågeunderlag. Se mer på deras hemsida.

Anneke Olsson

  • Exportadministratör
  • Handelsdokument och exportfrågor

Att fundera på inför Brexit

Kommerskollegium samlade information om Brexit. Se mer här