Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Ny ackreditering av ursprungscertifikat från 1 november

Handelskammaren Mälardalen har ackrediterats av International Chamber of Commers (ICC) för sitt arbete med ursprungscertifikat.

Syftet med ackrediteringen är att stärka förtroendet för intyg utfärdade av Handelskammaren Mälardalen för att undvika onödiga kontroller i importlandet. Detta är ett proaktivt arbete som vi har gjort för att förenkla exportadministrationen hos våra dokumentkunder.

Ackrediteringen innebär att ursprungscertifikat som utfärdas i TradeCert får en ICC Quality Label från den 1 november 2018. Stämpeln verifierar att Handelskammaren Mälardalen är ackrediterade av ICC. Det underlättar när dokumenten når exportlandet eftersom äktheten av Ursprungscertifikat kan kontrolleras i en internationell databas.

Anneke Olsson

  • Exportadministratör
  • Handelsdokument och exportfrågor

Mer information

Verifiera ditt certifikat hos ICC World Chambers Federation.