Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Infrastrukturen utmanar företagen

Mälardalen med Västmanlands och Örebro län ligger mitt i Sverige. Det innebär både utmaningar och möjligheter när det gäller att transportera såväl gods som människor.

Med sin centrala placering är Mälardalen ett viktigt logistiknav och det är ingen slump att flera större etableringar görs här. I Hallsberg finns landets kanske viktigaste järnvägsknut och Västmanland har med Mälaren dessutom tillgång till alla fyra transportslag: väg, järnväg, sjöfart och flyg.

Men det finns också utmaningar. Med ökade flöden av gods och människor har infrastrukturen inte den kapacitet som behövs. Dessutom har de senaste årens större investeringar gjorts utanför vår region. Vi riskerar att tappa vår konkurrensfördel. Infrastruktur är därför en av våra tre fokusfrågor.

  • Vi bevakar området noga och skapar relevanta mötesplatser och nätverk.
  • Vi deltar i dialogmöten med Regioner och Trafikverket.
  • Vi gör inspel till länstransportplanerna och är remissinstans för Nationell Transportinfrastrukturplan.
  • Vi gör undersökningar och enkäter.
  • Vi driver kampanjer och medverkar i Almedalen.

Aktuella infrastrukturfrågor

E20 − 2014 beslutade regeringen att satsa 4 miljarder extra på att bygga ut E20 mellan Örebro och Göteborg så att hela sträckan blir mötesfri till 2025. Vårt arbete med kampanjen ”Nyckelstråket” var en bidragande orsak. Nu bevakar vi att åtgärderna genomförs.

E18 − flaskhalsarna behöver byggas bort. Störst är den mellan Köping och Västjädra där vägen behöver breddas och byggas ut till motorväg. Är nu äntligen med som en prioriterad åtgärd i Trafikverkets förslag till NTP 2018-2029.

Hjulstabron − behöver både renoveras och byggas om. Det är viktig åtgärd för Mälarsjöfarten i framtiden.

Stockholm–Oslo − järnvägen mellan huvudstäderna behöver förstärkas med dubbelspår och nya sträckningar för att öka kapaciteten och minska restiden till under 3 timmar. Med kampanjen ”Kom fram i tid” arbetar vi för att satsningen ska bli verklighet. Det skulle också gynna den inomregionala pendlingen.

Hallsberg–Degerön − utbyggnaden av dubbelspår pågår i det viktiga godsstråket. Eftersom sista etappen har senarelagts i Trafikverkets förslag till NTP säger vi i vårt remissvar att man bör tänka om och snabba på arbetet.

Våra viktiga frågor

Handelskammaren Mälardalen är en oberoende privat näringslivsorganisation som drivs utan vinstintresse. Vi ägs och styrs av medlemsföretagen och vårt uppdrag är lika viktigt som tydligt: att främja näringslivet i regionen och vara företagens röst. Vi tror på tillväxt – tillsammans. Ju fler vi är desto starkare blir vi!

Genom oss får du som är medlem inflytande i flera viktiga näringspolitiska frågor:

  • Kompetensförsörjning
  • Infrastruktur
  • Internationella affärer