På Handelskammaren Mälardalens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar
Affärsnätverk Örebro

100+

För företag med minst 100 anställda

100+ är ett exklusivt nätverk för beslutsfattare på tillverkande eller logistikberoende företag i Örebro län med minst 100 anställda och 100 Mkr i omsättning. Det är en plattform för omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte, ny kunskap och inspiration. Tillsammans identifierar vi gemensamma tillväxtutmaningar som vi genom Handelskammaren kan driva mot en lösning. Nätverket träffas 2 gånger per år men som deltagare i 100+ bjuds du också in till särskilda träffar med aktuella personer som har betydelse för er verksamhet, t ex politiska beslutsfattare.

Nätverket sammankallas av Handelskammaren Mälardalens VD

Jenny Emerén

  • Verkställande direktör