Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Kompetensförsörjningen är ett tillväxthinder

4 av 10 företag har svårt att hitta rätt kompetens. Snart är det 5 av 10. Kompetensförsörjningen är ett tillväxthinder och företagens viktigaste fråga. Som Handelskammare är vårt uppdrag att röja undan hinder för tillväxt.

Redan 2012 kom de första signalerna från medlemsföretagen i Handelskammaren om att det var svårt att hitta vissa specialister och chefer lokalt. Inom flera branscher, till exempel it, pågick en ganska omfattande rekrytering från varandra med en eskalerande lönespiral som följd. Efter att ha samlat företagen kunde två behov identifieras

  1.  att öka kompetensmarknaden
  2. att göra annorlunda

Talent Attraction Management − riktad rekrytering av efterfrågad kompetens, så kallad talang − startades i Handelskammarens regi. Med kunskap om vad som får en talang att flytta för ett jobb kan arbetsgivarna i Handelskammarens nätverk skaffa sig konkurrensfördelar. Aningen överraskande kommer jobbets innehåll och förmåner först på nionde plats på talangernas önskelista.

It-branschen i Örebro samlade sig i en gemensam nationell kampanj, ”Skaffa ett liv”, som genererade 20 anställningar från personer som vid tidpunkten inte bodde i regionen. Och nu i höst startar vi rekryteringskampanjen "Byt liv!" i samarbete med Örebrokompaniet för att ännu en gång locka it-kompetens till Örebro. Sedan tidigare hade vi, på efterfrågan, erbjudit Relocation Service till de arbetsgivare som anställer utländsk arbetskraft. Efterfrågan på tjänsten har ökat rejält de senaste åren och den finns nu tillgänglig i hela Mälardalen.

I samarbete med föreningen Jobba i Västerås har vi sedan 2014 utvidgat Arbetsmarknadskunskap från Västmanlands län till Örebro län så att alla Mälardalens högstadie- och gymnasieelever får ta del av den fantastiska inspirationslektionen ”Världens jobbigaste lektion” med viktig kunskap om den lokala arbetsmarknaden. Satsningen stöttas av både arbetsgivare och kommuner.

2018 gav vårt enträgna arbete med den effektiva och av arbetsgivarna högt efterfrågade utbildningsformen, Yrkeshögskoleutbildningar, verkligen resultat. Regeringen beslutade att utöka antalet utbildningsplatser med 45 procent. Äntligen. Nu behöver vi alla hjälpas åt för att ordna praktikplatser (Lärande i arbete) så att denna satsning verkligen kommer företagen till godo.

Våra viktiga frågor

Handelskammaren Mälardalen är en oberoende privat näringslivsorganisation som drivs utan vinstintresse. Vi ägs och styrs av medlemsföretagen och vårt uppdrag är lika viktigt som tydligt: att främja näringslivet i regionen och vara företagens röst. Vi tror på tillväxt – tillsammans. Ju fler vi är desto starkare blir vi!

Genom oss får du som är medlem inflytande i flera viktiga näringspolitiska frågor:

  • Kompetensförsörjning
  • Infrastruktur
  • Internationella affärer