Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Kurs som förbereder företag för internationella affärer

Globalisering och digitalisering gör att världen krymper och att nya affärsmöjligheter och marknader blir tillgängliga. Företag som vill utnyttja dessa möjligheter behöver kunskaper för att göra säkra affärer. Handelskammarens kurs i juridik hjälper dem att nå en bit på vägen.

Företag som ska börja handla med utlandet ställs ofta inför svåra juridiska frågeställningar. Ett sätt att få de kunskaper och verktyg som behövs för att affärerna ska vara juridiskt säkra och korrekta, är att gå en kurs i juridik. En sådan anordnades i våras av Handelskammaren Mälardalen under namnet ”Juridiken vid internationella affärer”.

– Kursen ger de grundläggande juridiska kunskaper som företag behöver för att agera i en internationell miljö. Men utbildningen har även vissa delar i sig som kan vara av värde vid affärer på den svenska marknaden, säger Mikael Wass, marknadskoordinator på Handelskammaren Mälardalen.
Kursen är indelad i fyra delmoment: Att träffa avtal vid internationell handel, Internationella köp- och leveransavtal, Internationella distributionsavtal samt Licensiering. För att bli diplomerade måste deltagarna gå alla fyra moment, men de kan också välja att bara gå vid enstaka tillfällen.
– Huvudsyftet är att deltagarna efter kursen ska vara väl förberedda när de börjar med internationella affärer. Under kursen får de bland annat insyn i olika lagar, vilka internationella lagar som används, vad som gäller kring upphovsrätt och varumärkesskydd med mera. Genom att vara bättre förberedda minskar företagens risker vid affärer med utlandet och de slipper få obehagliga överraskningar. Målet är att företagen ska fylla på sina kunskaper och få högre kompetens kring det juridiska, fortsätter Mikael.
En som gått kursen är Christian Herbertsson, operativ chef på Shieldpatrol Sweden i Kumla. Företaget tillverkar displayskydd till olika elektronikprodukter och säljer även andra tillbehör till mobiltelefoner. Norden är basen för företagets verksamhet, men man arbetar sedan en tid tillbaka med en internationalisering för att nå nya länder och marknader.
– Därför passade det bra att gå den här kursen. Det här med juridik är kniviga frågor, så det gäller att få kläm på grunderna. Kursen tar upp allt från avtal till tips och trix och sådant som inte är direkt produktrelaterat. Man blir inte juridikspecialist, men det ökar förståelsen för de frågor vi brottas med, säger Christian.
Eftersom alla delar är aktuella för Shieldpatrol, har Christian gått kursens samtliga moment. Han tycker att upplägget är mycket bra och att kursens bredd gör att den passar många olika branscher.
– Jag har gått andra kurser i juridik, men tycker ändå att det kom fram en hel del nytt. Det jag främst tar med mig är bra material i avtalsfrågor och användbara checklistor. Det finns mycket man behöver tänka lite extra på, som att det kan finnas kulturella skillnader beroende på var i världen man gör affärer, säger han och menar att han kommer ha stor nytta av kursen i sitt dagliga arbete.
– Vi sitter i en situation där vi behöver fatta en del beslut kring juridiska frågor. Man ska inte ringakta att det är en hel del att tänka på, saker om är lätta att förbise om man inte har gått kursen. Den som inte har rätt kunskaper utsätter sig lätt för en risk.

 

TEXT: NICLAS SAMUELSSON

Mikael Wass

  • Marknadskoordinator
  • Medlemskap och internationell handel

DIPLOMUTBILDNING: Juridiken vid internationella affärer

Juridiken vid internationella affärer kommer våren 2019 i både Västerås och Örebro.