Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik september

Omvärldsspaningen för september månad innehåller ett brett urval av nyheter. Bl.a. moderniseringen av Bromma – ny avgångshall öppnad, ny statistik som visar att det görs fler resor med järnväg, debattartikel av Handelskammaren med flera: Sjöfartsverket måste göra mer för Mälarsjöfarten och Karlshamn, Örebro eller Gävle kan få Sveriges nya elvägssystem.

Flyg - Moderniseringen av Bromma – ny avgångshall öppnad

Stockholms cityflygplats Bromma har nu öppnat en ny del av den stundtals trånga avgångshallen. Det är ett steg i moderniseringen av flygplatsen som bland annat har inneburit en ny ankomsthall på Bromma.

Den nya avgångshallen på Bromma Stockholm Airport har nu öppnat. Luftigare, rymligare och effektivare gater underlättar resandet. Samtidigt som den nya delen av avgångshallen öppnades så kommer de gamla gaterna att stängas för att moderniseras. Senast den 31 mars 2019 kommer de upprustade gaterna att öppnas igen och då kommer Bromma flygplats att ha 13 gater.

Förbättringar av avgångshallen är en del i moderniseringen av Bromma Stockholm Airport. I förbättringarna ingår en ny ankomsthall, varsam upprustning av terminalen, optimering av flödet för taxi och buss samt att anpassa trafikflöden inför utbyggnaden av tvärbanans Kistagren. Arbetet kommer även att innebära en hel del miljöförbättringar genom att bland annat minska markbullernivåerna i bostadsområden.
Läs mer i Flyg24Nyheter.

Mer om flyg:
 • Högtflygande el-planer. Fortum
 • DEBATT: Bygg bostäder på Västerås flygplats, Alf Green. Vlt
 • DEBATT: Stäng inte Västerås flygplats, Åke Westin. Vlt
 • Flygplatserna som sågas i media. Flygtorget
 • Systerflygplats till Bromma ska bli bostäder. Flygtorget

 

Järnväg - Fler resor med järnväg

2017 ökade antalet resor på järnväg med 4 procent, jämfört med året före. Det var det regionala tågresandet som ökade (+5 procent) medan det långväga tågresandet minskade (-4 procent).

Under 2017 gjordes 197 miljoner regionala resor på järnväg. Det var 5 procent fler än året före och det högsta antalet regionala tågresor sedan åtminstone år 2000. Under 2017 gjordes också 32 miljoner långväga resor på järnväg, 4 procent färre än 2016.* Det gjordes under 2017 även 159 miljoner resor med spårväg och 353 miljoner resor med tunnelbana, en ökning med 1 procent vardera jämfört med 2016.

När antalet kilometer mäts som alla resenärer har färdats – transportarbetet – har resandet i den regionala tågtrafiken ökat med 217 procent sedan år 2000 (se Figur). Under samma period ökade även transportarbetet för långväga tågresor med 13 procent, för spårvägen med 69 procent och tunnelbanan 25 procent.
Läs mer i Dagens Näringsliv.

Mer om järnväg:

 

Sjöfart - DEBATT: Handelskammaren med flera: Sjöfartsverket måste göra mer för Mälarsjöfarten

Trenden med kostnadsökningar inom sjöfarten hämmar sjöfartens utveckling. Lotsbrist och avlysning av Södertälje sluss bidrar ytterligare till en negativ spiral för sjöfarten på Mälaren. Nu behövs positiva incitament för att inte riskera Mälarsjöfarten på sikt.

Sjöfartsverket har stegvis höjt farleds- och lotsavgifterna de senaste åren. Senast den 1 januari i år då de höjdes med nio respektive fem procent. Man har från Sjöfartsverket också meddelat att farledsavgifterna ska indexregleras och lotsavgifterna höjas med fem procent årligen i fortsättningen. Vissa näringsidkare fick högre kostnader än så i samband med att den nya avgiftsmodellen infördes.

Sjöfartsverket har tidigare beslutat att den allmänna farleden 901 i delar av Södertälje kanal och sluss stängs av, avlyses, för större fartyg. Anledningen är att Sjöfartsverket inom Mälarprojektet bedriver omfattande arbeten i och runt Södertälje kanal och sluss. Större fartyg får inte passera arbetspråmarna i vissa avsnitt i kanalen. Det innebär att vid anlöp av dessa fartyg måste arbetspråmarna flyttas. Därför tog man fram förslag om partiell avstängning helgfri vardag mellan klockan 06.00 och 10.30 samt mellan 13.30 och 18.00.

Sjöfartsnäringen ser positivt på ombyggnationen och de investeringar som görs för att på sikt stärka Mälarsjöfarten, men efter en prövoperiod på ett par veckor framförde flera transportörer och godsägare vid ett dialogmöte den 21 juni i Västerås att avlysningen medfört en del förseningar med ökade kostnader som följd och en oro för en ökad osäkerhet om när transporterna kommer fram.
Läs hela debattartikeln i Vlt.

Mer om sjöfart:
 • DEBATT: Replik av Sjöfartsverket: Mälarsjöfarten har ökat i sommar. Vlt
 • Klart med pengar – hamnen rustas upp för 145 miljoner kronor. Vlt
 • Studiebesök och dialogmöte med Sjöfartsverket i Södertälje. Västerås Stad
 • Kartläggning visar på höjda avgifter. Sjöfartstidningen
 • Containerterminalen kan drabbas hårt. Sjöfartstidningen
 • Problem med låg vattennivå i Vänern. Sjöfartstidningen

 

Väg - Karlshamn, Örebro eller Gävle kan få Sveriges nya elvägssystem

Trafikverket har presenterat sin rapport över en möjlig pilotverksamhet för elväg i större skala.
I dag finns det två testanläggningar för elvägsteknik i Sverige, den ena utanför Arlanda och den andra utanför Sandviken. Tillsammans rör det sig om vägsträckor på några kilometer. Nu är det tänkt att tekniken ska testas i större skala för att utvärdera hela kedjan och prova olika affärsmodeller kring elvägar. Därför har Trafikverket tagit fram en underlagsrapport för elvägspiloten.

– Sträckor som är intressanta att studera bör vara omkring 20–30 kilometer långa. De ska vara tungt trafikerade och kopplade till områden med stabila transportbehov, gärna med inslag av skytteltrafik, säger Kenneth Natanaelsson, som är Trafikverkets projektledare för elvägspiloten, till Trafikverkets hemsida.

I rapporten har Trafikverket tittat närmare på vägsträckor i Blekinge, Gävleborg och Örebro. Ett antal stora bolag har anmält sitt intresse för att köra gods med elvägen och verket listar även möjliga transportföretag, elbolag och offentliga intressenter, samtidigt som man framhåller fördelar och nackdelar med olika sträckor. Örebro är en verklig logistiknod och här finns möjliga sträckor som Örebro-Hallsberg, Örebro-Lindesberg, Örebro-Karlskoga/Karlstad, Örebro-Arboga/Västerås. Nästa steg i arbetet med elvägsprojektet bör vara att gå mer in i detalj på transportbehoven i de tre områdena, samt att undersöka möjliga strukturer för konsortier som kan bygga infrastrukturen, enligt Trafikverket.
Läs mer i Transportnet.

Mer om väg:

 

 

Vill du ha vårt nyhetsbrev om infrastruktur och logistik? Kontakta Thor-Björn Käck.

Thor-Björn Käck

 • Projektledare
 • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Omvärldsspaning infrastruktur

Varje månad gör Handelskammaren Mälardalen en omvärldsspaning med nyheter, aktuell forskning, politisk debatt med mera. Handelskammarens Infrastruktur- och logistikbevakning innehåller bland annat ett urval från Trafikverkets omvärldsspaning.