Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Exporten ökar i hela Sverige

Det går bra för de exporterande företagen enligt färsk statistik från SCB som Stockholms Handelskammare har analyserat. Mellan 2016 och 2017 ökade exporten i hela landet. Av tradition är Västmanland ett starkt exportlän och förra året uppgick exporten till 41,6 Miljarder, en ökning med 4 procent. Örebro län ökade procentuellt mer med 23 procent, vilket var tredje bästa länet, och är nu uppe i en export på 32,6 Miljarder.

- Det har gått bra under flera år nu för de stora industriföretagen och det ger naturligtvis ringar på vattnet hos underleverantörer vilket är positivt, men vi ser också att exporten ökar även inom andra branscher. Ett bra exempel är Svenska industriborstar och slipmaskinstilverkaren Tormek som nyligen utsågs till årets exportföretag i Örebro respektive Västerås, säger Handelskammarens VD Jenny Emerén.

Goda affärsrelationer en nyckel

När Handelskammaren frågar företagen om sina exportframgångar kommer goda affärsrelationer ofta upp som exempel på nyckelfaktorer.
- Men för att kunna bygga goda affärsrelationer måste mycket praktiskt också fungera, såsom säkra leveranser och att man har rätt kompetens för att kunna leverera i tid och med kvalitet. Där ser vi utmaningar som vi tillsammans arbetar med, säger Jenny Emerén.

Handelskammaren Mälardalen är bland annat aktiva i arbetet med en utbyggd järnväg mellan Oslo och Stockholm. Man har också i debatter och remissvar lyft vikten av en fullt utbyggd E18 och satsningar på Mälarsjöfarten. Tidigare insatser har varit framgångsrika för att t ex få ökade investeringar i utbyggnaden av E20 med målbilden 100 km/h i genomsnitt, ett arbete som nu är igång.
Inom kompetensförsörjningsområdet har man drivit ett arbete för att få ökade anslag till yrkeshögskolan, något som blev verklighet i början av året. Dessutom erbjuder man arbetsgivarna stöd vid utlandsrekryteringar via tjänsten Relocation Service.