Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Missa inte vårens utbildningsserie - Juridiken vid internationella affärer

Globaliseringen och digitaliseringen gör att världen krymper och att nya affärsmöjligheter och marknader blir tillgängliga. Om ditt företag vill utnyttja dessa möjligheter är det viktigt att du har tillgång till den kunskap och de verktyg som behövs för att dina internationella affärer ska bli legalt säkra och korrekta.

Genom Handelskammarens utbildning ”Juridiken vid internationella affärer” får deltagarna de grundläggande juridiska kunskaper som de behöver för att agera i den internationella miljön. Kunskaperna har du även stor nytta av i affärer på den svenska marknaden.

Utbildningen arrangeras i samarbete med Advokatfirman Lindahl och advokaterna Robert Asplund och Victoria Bromark är huvudkursledare. Både Robert och Victoria har stor erfarenhet av internationella avtal och affärsrelationer.

Mikael Wass

  • Marknadskoordinator
  • Medlemskap och internationell handel

Diplomutbildning i Västerås och Örebro

Utbildningen har totalt fyra delmoment och för att bli diplomerad krävs deltagande i alla fyra. Du kan också välja att delta vid enstaka tillfällen.

Sista anmälningsdag: 22 januari

Örebro

2018-01-29 Att träffa avtal vid internationell handel
2018-02-12 Internationella köp- och leveransavtal
2018-03-05 Internationella distributionsavtal
2018-04-02 Licensiering
Läs mer och anmäl dig här

Västerås

2018-02-01 Att träffa avtal vid internationell handel
2018-02-15 Internationella köp- och leveransavtal
2018-03-08 Internationella distributionsavtal
2018-04-04 Licensiering
Läs mer och anmäl dig här